Facilitant la transició a noves etapes formatives

28A1103-1500x1000
Al BSB ens esforcem per aconseguir que la transició entre etapes formatives sigui al més agradable possible. Som conscients que les transicions i els canvis poden significar moments complicats en la vida dels nens. També entenem que el suport dels pares i del personal del col·legi és crucial per tal d’assegurar que aquests canvis constitueixin experiències positives, que contribueixin al desenvolupament de la confiança dels nens i que els permetin adquirir habilitats per gestionar canvis futurs al llarg de la seva vida.

Dijous passat, el nostre departament d’Early Years va celebrar una reunió per als pares dels alumnes que passaran de Reception a Year 1 al setembre per informar-los dels punts clau en la transició dels seus fills i com ajudar-los a llarg d’aquesta fase.

Va ser una sessió molt interessant en la qual es van detallar els principals passos que l’escola de Primària segueix per aconseguir una transició satisfactòria des d’un pla d’estudis estructurat basat en el joc a un enfocament educatiu més formal:

Pas 1: Familiarització durant tot el tercer trimestre

  • Els nens de Reception comparteixen petits esdeveniments amb els alumnes i professors de Year 1.
  • Els professors de Year 1 fan activitats amb els nens de les classes de Reception per anar-los coneixent.
  • Els nens de Reception realitzen una visita als alumnes de Year 1 durant un matí.

Pas 2: Traspàs d’Informació

  • Els professors de Reception i Year 1 treballen conjuntament per conèixer el procés d’aprenentatge i el perfil de cada nen, i comenten les necessitats acadèmiques i emocionals de cadascun d’ells per tal de garantir que el seu aprenentatge i desenvolupament fluirà sense interrupcions.
  • Els professors de Year 1 continuen avaluant el progrés dels nens en funció del seu perfil fins que han aconseguit tots els objectius d’aprenentatge inicial.

Pas 3: Enfocament per a l’Ensenyament i l’Aprenentatge

  • Es demana als pares que segueixin una rutina específica als matins durant la primera setmana del primer trimestre escolar.
  • Les classes de Year 1 simulen l’entorn d’una classe de Reception durant el mes de setembre.
  • Els professors proporcionen recursos per tal de promoure l’aprenentatge autònom i el progrés.
  • Els professors estableixen objectius diaris vinculats als passos següents a seguir.

La sessió també va permetre que els pares poguessin comentar qualsevol preocupació o dubte, i els va animar a compartir experiències rellevants amb altres pares. També va suposar una bona oportunitat perquè poguessin entendre el que l’escola espera d’ells per ajudar els seus fills a assimilar aquesta etapa de transició de manera efectiva.