Els alumnes del IGCSE de Geografia fan treball de camp

IMG_20150612_135242660-1500x843
La setmana passada els nostres alumnes de Year 10 van fer treball de camp en l’àrea de Geografia al Parc Natural del Montseny i Sitges. Va ser una oportunitat excel·lent per adquirir habilitats i experiència pràctica en el camp de la investigació molt necessàries i d’un valor incalculable des del punt de vista pedagògic.

Com a part del IGCSE de Geografia, els estudiants han de fer un examen complementari a la matèria del curs, que implica dur a terme un estudi vinculat a un dels temes de geografia física i a un dels temes de geografia humana. Per tant, és molt important que tinguin prou experiència per saber fer-ho i que siguin al més competents possible a l’hora de fer servir l’equip sobre el qual s’hauran d’examinar.

Amb aquest objectiu en ment, el departament de Geografia del BSB va organitzar dues excursions perquè els estudiants poguessin dur a terme una investigació de camp de manera que les preguntes de l’examen no els semblin massa abstractes. Aquestes sortides també els van donar l’oportunitat d’afermar la teoria que havien estudiat a classe, la qual, pel que fa especialment a alguns temes de geografia física com els rius i les costes, adquireix molt més sentit quan és possible observar-la en primera persona.

Els estudiants van dur a terme les investigacions en el riu Tordera, al Parc Natural del Montseny, el dijous, 11 de juny. El viatge va consistir a situar-se en diferents parts del riu i mesurar la profunditat, amplada, velocitat, mida de partícules i degradació de la llera, i observar com i per què van variant des del naixement fins a la desembocadura. Divendres, el treball d’investigació a Sitges va consistir a analitzar l’erosió costanera, el transport i els accidents geogràfics, la qual cosa va comportar haver de fer mesuraments en diferents punts al llarg de la platja. Els alumnes també van analitzar els efectes del turisme a Sitges, mitjançant enquestes de l’ús del sòl, recomptes de vianants i un qüestionari de 5 àrees sobre la zona comercial de la localitat.

A través del nostre programa d’estudis del IGCSE de Geografia, el nostre objectiu és ajudar els estudiants a desenvolupar un “sentit de la localització” tot observant el món a escala local, regional i global. El programa també avalua la destresa geogràfica pràctica de l’alumne. En conseqüència, aquestes excursions són de gran valor perquè puguin entendre com utilitzar l’equip, com dur a terme una investigació i també els permet consolidar els continguts de Geografia apresos a l’aula al llarg del curs. Els alumnes, a més, podran aprofundir sobre el treball que han fet amb la posterior redacció de les seves investigacions, cosa que els donarà l’oportunitat de representar els resultats de forma gràfica, analitzar-ne les dades i avaluar-ne tot el procés.

Miss Girvan, professora del IGCSE de Geografia juntament amb Mr Campbell, va explicar “És la primera vegada que aquest grup ha fet aquestes 2 excursions, però esperem establir-les com a sortides habituals a partir d’ara. És molt important sortir de l’aula i experimentar la geografia, sobretot perquè tenim molt al nostre abast per facilitar el coneixement i la comprensió de la geografia”.

I el més important és que els estudiants van gaudir realment d’aquests dos dies i van trobar l’experiència molt útil. Van dir que ara se senten més segurs en els temes geografia física i en la manera de gestionar l’equip per dur a terme una investigació, la qual cosa és, sens dubte, el millor comentari que podem rebre sobre el treball dels nostres professors i sobre el seu compromís amb l’aprenentatge significatiu.