L’equip directiu del BSB dóna la benvinguda a les famílies al nou curs escolar

Dilluns passat el Director Executiu del BSB i les directores de Primària i de Secundària van donar una càlida benvinguda a tots els pares i mares de l’escola. A mesura que l’inici del nou curs es va consolidant, i els estudiants i professors es van assentant en la seva rutina diària, l’equip directiu del BSB va tenir el plaer de saludar totes les noves i antigues famílies de la comunitat educativa que es van donar cita al Teatre Emma Watson del campus del BSB.

En primer lloc Mr Bell es va presentar com el nou Director Executiu del BSB. Mr Bell, que és llicenciat per la Universitat de Cambridge, ha treballat en el sector de l’Educació des del 1983. Ha estat el Director de 3 escoles, i també ha exercit com a assessor i inspector. És, a més, el Director d’Educació per a les escoles Cognita a Europa en l’actualitat.

Durant la reunió Mr Bell va transmetre els objectius i valors formulats tant en la declaració de la missió del BSB com en els seus valors:

La Missió del BSB

“El BSB té com a objectiu proporcionar una educació i una experiència d’aprenentatge altament efectives per tal de preparar ciutadans responsables, ben informats, segurs de si mateixos, feliços i solidaris. Mitjançant un programa educatiu integral i exigent, el nostre propòsit és oferir un camí ple d’oportunitats en el qual tots els alumnes estiguin motivats per sobresortir, independentment de la seva capacitat, necessitats o interessos, de manera que puguin tenir el millor inici en les seves vides.”

La nostra visió

  • Garantir que tots els alumnes, empleats i famílies se sentin recolzats, valorats i apreciats.
  • Oferir una oferta educativa continuada a alumnes de 3 a 18 anys, en qualsevol de les etapes de formació en què s’uneixin a l’escola.
  • Inspirar interès per aprendre i preparar-los per la següent fase de la seva educació.
  • Celebrar la diversitat i la internacionalitat, tot assegurant que cadascun dels nostres alumnes finalitza els seus estudis essent plurilingüe.
  • Oferir un programa educatiu ric i variat per tal de despertar l’interès i la imaginació de cadascun dels nostres alumnes.
  • Aconseguir, retenir i cuidar professors de qualitat i altament motivats.

A continuació la directora d’Early Years i Primària i la directora de Secundària i Batxillerat van passar a presentar els èxits assolits pels seus departaments respectius durant l’any passat, com ara el Programa d’Enriquiment Educatiu, el desenvolupament del Currículum, la “provisió contínua” en Early Years, les noves instal·lacions (incloent-hi sales de música específiques, una biblioteca, un teatre i 11 noves aules), els nous professors especialistes en Primària i els 13 professors nous a Secundària, incloent-hi el nomenament d’un Subdirector Acadèmic. També van esbossar les àrees en què pensen treballar durant aquest curs, bàsicament elevar els estàndards de qualitat de formació encara més, continuar desenvolupant el pla d’estudis i millorar el programa d’enriquiment educatiu per a tots els alumnes de Secundària.

El Director Executiu va finalitzar la presentació posant especial èmfasi en les principals fortaleses de l’educació impartida en el BSB:

  • El millor de l’anglès (sistema i estàndards)
  • El millor de Catalunya (cultura i idioma)
  • El millor d’Espanya (llengua i cultura)
  • El millor de l’internacional (l’experiència)

Finalment Mr Bell va convidar els pares a treballar de forma conjunta en la consecució d’una educació segura, feliç i pròspera en el BSB, amb la confiança de poder aconseguir una relació duradora a través de la comunicació, la consulta i el diàleg amb l’objectiu de desenvolupar normes bàsiques i estàndards elevats per a l’escola, que sens dubte tindran un efecte positiu directe en el progrés dels alumnes i/o en els recursos a la seva disposició.