Bones notícies per als nostres brillants alumnes!

Ens enorgulleix anunciar que The British School of Barcelona és des d’aquest mes membre de NACE (National Association for Able Children in Education), com a distinció al nostre compromís amb l’ensenyament d’aquells alumnes que presenten capacitats específiques excepcionals.

NACE és una organització educativa independent líder al Regne Unit, especialitzada en treballar de forma conjunta amb les escoles per tal de millorar l’aprenentatge dels alumnes que demostren capacitats excepcionals. Donen suport als professors per tal d’obtenir el màxim potencial d’aquests alumnes, dotats i amb un talent especial, a l’aula cada dia, tot aconseguint que puguin prosperar.

Al BSB valorem el fet que els alumnes aportin a l’escola diferents experiències i destreses que influeixin en la manera d’aprendre. Creiem fermament que tots els nens han de tenir accés a una educació apropiada que els permeti assolir el seu màxim potencial i que garanteixi un progrés òptim, independentment de quines siguin les seves necessitats i habilitats. Això inclou a aquells que tinguin necessitats educatives especials, així com als estudiants amb capacitats excepcionals als quals hem d’estimular perquè segueixin superant-se.

Al BSB considerem Alumnes amb Capacitats Específiques Excepcionals a aquells estudiants que tenen la capacitat de destacar, ja sigui de forma habitual o en el futur, a un nivell significativament superior que el dels seus companys en una o més àrees.

La nostra política d’ensenyament per a Alumnes amb Capacitats Específiques Excepcionals té com a objectiu:

  • Garantir que cada alumne rep les mateixes oportunitats de desenvolupar-se social, emocional, intel·lectual i físicament.
  • Identificar al més aviat possible qualsevol estudiant que mostri una capacitat excepcional.
  • Ajudar els alumnes a assolir el seu màxim potencial mitjançant l’elaboració de programes de treball adaptats a les seves necessitats.
  • Assegurar que tots els estudiants tenen accés a un pla d’estudis variat i equilibrat.
  • Proporcionar informació als pares, tot permetent i encoratjant la seva participació i suport.
  • Garantir que les opinions dels estudiants són tingudes en compte.
  • Treballar en estreta col·laboració amb organismes externs per confirmar que les necessitats de l’alumne són satisfetes.
  • Proporcionar una orientació clara per al professor a l’hora de posar en pràctica aquesta política.

La nostra associació amb NACE ens servirà de gran ajuda en la nostra tasca diària per oferir excel·lència als nostres alumnes, en proporcionar-nos un fòrum de coneixement d’autoritat i expert en l’ensenyament d’alumnes amb capacitats específiques excepcionals i solucions practiques.

Sobre NACE

Fundada el 1983, NACE està reconeguda a nivell nacional i internacional com a la principal organització educativa independent al Regne Unit especialitzada en el camp de l’educació per a alumnes amb capacitats específiques excepcionals. A través de la seva valuosa xarxa de membres NACE ofereix orientació, suport i formació de qualitat, cosa que permet als professors d’obtenir el màxim potencial d’aquests alumnes cada dia a l’aula, tot ajudant-los a prosperar i triomfar.

Per a més informació, podeu visitar:

www.nace.co.uk