Fem soroll contra l’assetjament escolar

Cada any, l’Anti-Bullying Alliance del Regne Unit coordina la Setmana contra l’Assetjament Escolar en el Regne Unit. Aquest any va tenir lloc del 16 al 20 novembre. El tema era “fer soroll contra l’assetjament escolar”.

La nostra escola de Primària es va unir a la crida duent a terme una sèrie d’activitats durant les sessions de tutoria i celebrant diverses assemblees al llarg de la setmana. L’objectiu era implicar els alumnes perquè coneguin la posició de l’escola amb relació a l’assetjament escolar i que tinguin clar el paper que hi han de jugar per prevenir l’assetjament, fins i tot quan en siguin només espectadors, ja sigui en persona o online.

A The British School de Barcelona el nostre objectiu és establir una cultura positiva en la qual tots els membres de la comunitat escolar se sentin segurs i confiats, i en la qual el tracte entre uns i altres es dugui a terme amb respecte i educació, especialment pel que fa a les diferències individuals.

Hem desenvolupat una clara política contra l’assetjament escolar amb la finalitat de:

  • aconseguir que els estudiants entenguin en què consisteix l’assetjament escolar i que comprenguin que l’assetjament, en qualsevol de les seves formes, no serà tolerat en la nostra comunitat;
  • fer que els pares se sentin segurs perquè els casos d’assetjament escolar seran tractats amb fermesa per part de l’escola;
  • crear un ambient segur i promoure uns valors de no-agressió a l’escola;
  • sensibilitzar el personal educatiu de l’existència de diferents tipus d’assetjament escolar, i dels grups d’estudiants que són assetjats de forma desproporcionada;
  • establir pautes d’actuació per als casos en els quals l’assetjament sigui prou evident;
  • desenvolupar una sèrie d’estratègies eficaces perquè els alumnes aprenguin sobre qüestions morals i socials;
  • garantir que els estudiants siguin capaços d’explicar com esperem que s’hi comportin.

Ens sentim molt orgullosos de tota l’activitat que han dut a terme els nostres alumnes i els seus professors al llarg d’aquests dies per fer de la Setmana contra l’Assetjament Escolar una setmana increïble i ben diversa.

Per a més informació, podeu consultar la nostra política contra l’assetjament escolar

www.britishschoolbarcelona.com/ca/sobre-nosaltres/politiques-i-procediments/