Ajudant els estudiants a decidir el seu futur

Al BSB creiem que les decisions que els alumnes prenen en determinades etapes de la seva vida educativa són de gran rellevància pel que fa a l’accés futur a la universitat, a l’elecció de graus i a les preferències de carrera professional.

Això és particularment així en els Years 9 i 11 del pla d’estudis britànic, cursos en què els alumnes han de considerar les opcions disponibles d’acord amb els requisits oficials per obtenir el certificat de l’ESO (després de Year 11) i amb les condicions d’accés de les universitats, en cas que vulguin cursar una llicenciatura en finalitzar Year 13.

Per aquesta raó, cada any durant el segon trimestre, el departament de Secundària convida els pares i els alumnes de Year 9 i Year 11 a una reunió sobre les assignatures optatives, en la qual el subdirector de Secundària explica amb tot detall el pla de estudis que oferim en els Years 10 i 11 i en els Years 12 i 13, i el sistema de selecció de les matèries optatives.

Certament la nostre escola ofereix un ampli ventall d’opcions perquè els estudiants puguin escollir. No obstant això, les seves decisions es veuran influenciades per:

  • el grau que els agradaria estudiar -alguns graus universitaris requereixen uns determinats resultats acadèmics,
  • el país on tenen intenció d’estudiar -la normativa per accedir a les universitats espanyoles difereix de la del Regne Unit i d’altres països,
  • els requisits d’accés específics de cada universitat

Per tant, aconsellem els estudiants a analitzar en profunditat les millors combinacions d’optatives disponibles, a assistir a aquestes reunions informatives tan importants, a estudiar el fullet d’optatives que l’escola posa a la seva disposició, a investigar a través d’Internet, i a parlar amb els professors de les matèries, amb els alumnes actuals d’A Levels i amb els seus pares per tenir una idea clara del que s’espera d’ells i que puguin prendre la decisió més encertada.

A l’BSB fem tot el possible per donar resposta a les sol·licituds de cada alumne per no obstaculitzar el seu accés a la universitat o carrera escollida com a resultat d’aquest procés. Addicionalment, l’alumne sempre pot concertar reunions específiques amb la directora i el subdirector de Secundària, amb el director de Batxillerat o amb els caps de departament.

Ens sentim afortunats de comptar amb un equip educatiu de Secundària amb una gran experiència en aquesta àrea, conscient de les habilitats i de la capacitat de cada estudiant, i compromès amb l’assessorament i l’orientació necessaris en un moment tan crucial de la seva vida escolar.