Alumnes del A Level de Geografia Fan Treball de Camp a Sitges

Aquest trimestre l’equip de Geografia del BSB ha participat en diverses activitats de camp. A finals d’octubre 15 estudiants de Year 13 que estan cursant el A Level de Geografia es van acostar a Sitges per dur a terme un estudi de la gestió de la costa com a part del contingut obligatori del pla d’estudis. Acompanyats per Miss Girvan (Directora de Geografia) i Mr Kelly (director de TIC), els estudiants van recórrer el litoral de Sitges, tot comentant la història, la geografia i l’impacte polític que en conjunt han donat forma a la costa tal com la coneixem actualment. També van fer alguns tests per constatar l’efectivitat de les defenses costaneres.

Miss Girvan aclareix: “Els estudiants necessiten dur a terme un cas d’estudi sobre el litoral costaner en profunditat, ja que és un dels 4 temes que s’han de cobrir en el curs. Aquesta activitat els permet utilitzar la gestió de Sitges com a cas d’estudi, però alhora ens permet donar vida a aquest tema. D’aquesta manera vam analitzar tots els aspectes del medi ambient costaner que ja hem cobert, i de passada, també vam comentar el turisme a la zona ja que està directament relacionat amb el tema sobre la interdependència global que cobrirem més endavant al llarg del curs “.

Va resultar ser un dia molt complet: Mr Kelly va fer un viatge guiat a través de la història de la zona, i Miss Girvan va repassar els aspectes geogràfics. Van investigar l’efectivitat de les defenses costaneres mesurant l’altura de la sorra atrapada per les esculleres i la direcció de la deriva de la costa. També van examinar la diferència entre les ones constructives i les destructives, i van mesurar el gradient de la platja segons cada tipus.

Malgrat la pluja que va caure tot el dia, en general tots els alumnes van coincidir que l’excursió havia resultat ser molt reveladora i útil per al seu treball sobre la Gestió Costanera a Sitges que van redactar després del viatge. Un estudiant va comentar que havia après moltes coses sobre la ciutat en què ha crescut i que desconeixia.

“Aquest viatge a Sitges ens permet fer entendre als estudiants la difícil tasca de protegir les nostres costes perquè l’experimenten de primera mà. Tenen l’oportunitat d’analitzar l’efectivitat de les defenses de Sitges i debatre sobre els diferents grups de persones responsables dels canvis que experimenta el litoral. Crec que és molt beneficiós per als alumnes, perquè el dia de l’examen tindran aquest cas d’estudi en ment i a més perquè els permet investigar el seu propi entorn amb més detall”, Miss Girvan va puntualitzar.