Geografia Pràctica per a Estudiants de Year 12

El 16 de novembre, Miss Girvan (Directora de Geografia) i Mr McDonagh (professor de Matemàtiques) van portar als estudiants de Geografia de Year 12 al Parc Natural del Montseny. Aquesta és una activitat regular en el pla d’estudis del A Level de Geografia, que té com a objectiu revisar el primer tema, relacionat amb la Hidrologia i la Geomorfologia Fluvial. Aquesta temàtica abasta aspectes bàsics, com el sistema de la conca hidrogràfica, les precipitacions, els canals dels rius i els relleus, juntament amb l’impacte de l’acció humana en el que es refereix als canvis d’ús de la terra.

Durant el dia el grup va visitar diferents punts del riu Tordera per tal d’observar com va variant i com l’acció de l’home n’ha alterat el curs. Miss Girvan va guiar els estudiants pels diferents llocs mentre els explicava els processos i formes de relleu que es podien contemplar al llarg del riu, i alhora van comentar l’ús que l’home està donant al riu a la zona i en quins aspectes aquest ús està afectant el riu.

El treball de camp dels estudiants va consistir a realitzar diferents tests al riu, considerant l’ample del canal, la profunditat, la velocitat del riu, el perímetre mullat, l’eficiència del riu i el gradient del canal. A partir d’aquestes dades, van observar com variaven en dos punts diferents del riu.

El treball de camp té un paper essencial com a eina de suport a l’aprenentatge de l’assignatura, i com a tal és una prioritat en el departament. Miss Girvan va explicar: “És una gran oportunitat per aprendre geografia fora de l’aula. Permet als estudiants experimentar en primera persona amb els processos i conceptes que estem cobrint a classe i això sens dubte ho recordaran. Per descomptat, és de gran utilitat per a l’examen, però al mateix temps, ja que la geografia és un tema pràctic, és fantàstic poder portar els estudiants a l’aire lliure per fer geografía.”