Els Pares del BSB Aprenen Fonètica

El 24 de gener, l’equip del Family Club de Sitges va organitzar un nou Taller Per Pares i Mares d’alumnes des de Nursery fins a Year 2. El tema del taller, “Fonètica” (“Phonics”), tenia com a objectiu ajudar els pares a entendre com ensenyem a llegir als nens a l’escola. Durant el taller, els professors del BSB els van explicar el sistema que utilitzen per ensenyar fonètica i els van donar algunes idees per poder ajudar els seus fills a casa durant les estones de lectura.

L’ensenyament de la fonètica és una assignatura principal del currículum d’aquestes primeres etapes educatives. La fonètica implica conèixer les connexions entre la lletra impresa (i les combinacions de lletres) i els sons orals, i utilitzar aquest coneixement per reconèixer paraules mentre es llegeix, així com per escriure-les bé des d’un punt de vista ortogràfic. La fonètica també juga un paper essencial a l’hora d’aprendre a llegir i escriure correctament. Per aquest motiu poder ajudar els fills a casa és fonamental perquè puguin desenvolupar la capacitat lectora i les estratègies d’aprenentatge necessàries.

Ms Murphy, Coordinadora d’Key Stage 1 al BSB Sitges, va explicar: “Els pares van tenir l’oportunitat de conèixer una petita part del que els seus fills fan per aprendre a llegir. Van descobrir moltes activitats divertides que ara poden aplicar a casa per animar els seus fills a aprendre fonètica.”