Alumnes del A-Level de Geografia Analitzen la Costa de Sitges

El 24 d’octubre, els alumnes de Year 13 que cursen el A-Level de Geografia van fer un treball de camp a Sitges amb l’objectiu d’entendre millor la formació de les costes, els riscos que aquestes representen per a les localitats costaneres i també com aquestes localitats són capaces de gestionar-los, tres dels principals aspectes del temari de l’assignatura.

Seguint un pla de recerca ben definit, els alumnes van examinar les diverses obres de defensa de costa (les defenses dures i les defenses toves) i l’efecte que aquestes tenen sobre l’acumulació de sediments al llarg de la costa. Per a això, van estudiar la direcció de la deriva litoral, van mesurar la quantitat de material dipositat i van analitzar les raons per les quals en unes zones de la platja hi ha pedres i en d’altres, sorra.

“Tenim la sort de viure al costat d’una línia costanera molt dinàmica. Sitges és un lloc ideal per observar molts dels processos que influeixen en la formació de les costes, i això ens permet avaluar l’índex d’èxit de la gestió que en du a terme”, va explicar Miss Girvan, professora de Geografia.

En conjunt, va ser una excursió molt il·lustrativa per als nostres alumnes.