El BSB Converteix Year 6 en un Centre per a la Innovació

L’inici del curs escolar a The British School of Barcelona ha portat una transformació en l’enfocament educatiu dels alumnes de Year 6 del campus de Castelldefels. Aquest canvi bàsicament s’aplica a la manera en què els alumnes aprenen, ja que se centra principalment en el desenvolupament de les habilitats requerides per al segle XXI; unes competències que els ajudaran a progressar en un món de canvis constants i a gran velocitat.

Les tres aules de Year 6 han estat redissenyades en un únic espai per tal de crear un entorn d’aprenentatge més flexible i obert que permeti als alumnes aprendre d’acord amb les seves necessitats d’aprenentatge. El currículum no varia, i es manté l’equilibri d’assignatures dins del calendari; no obstant, el nou entorn ofereix moltes noves oportunitats perquè els professors puguin treballar de forma col·laborativa, adaptar l’aprenentatge a l’estil de cada alumne, treballar en grup, en parelles o de forma individual, avaluar-ne el progrés i detectar immediatament aquelles àrees que requereixen d’una atenció especial. Això és fonamental perquè cada alumne pugui assolir el seu màxim potencial. També augmenta la creativitat en el sistema d’ensenyament en incorporar REAL Projects (Rigorous, Engaging, Authentic Learning) com a eina vehicular, tot complementant el currículum amb les capacitats de pensament crític essencials en el futur.

Emma Overton, directora d’Early Years i Primària del BSB Castelldefels, explica: “Aquest sistema facilitarà el procés de transició dels alumnes i ens permetrà conèixer-los molt millor per identificar els seus estils d’aprenentatge. Els grups de treball seran fluids i adaptats a les diferents classes i activitats. Els nostres alumnes de Year 6 són molt madurs i cada vegada són més independents i selectius a l’hora de prendre les seves pròpies decisions. En iniciar la seva adaptació a un currículum basat en habilitats podrem preparar millor els alumnes per a la transició a Secundària l’any següent.”

En comptes de tenir aules separades, el BSB ha creat espais d’aprenentatge amb mobiliari fix i mòbil que s’adapti a les diferents assignatures que s’imparteixen: des d’un espai ampli per a una classe de drama fins a un espai més reduït i tranquil per a una classe de gramàtica i ortografia. El nou Centre per a la Innovació inclou diferents recursos per aprendre ciències i tecnologia o desenvolupar projectes d’enginyeria i robòtica, i s’hi ha incorporat una pantalla gegant amb eines audiovisuals i d’edició per ordinador.

Aquesta pràctica, que és comú en moltes escolaes d’Europa, així com a les millors escoles de tot el món, ens ofereix una gran varietat d’oportunitats per enriquir el currículum i ajudar així als alumnes a progressar no només acadèmicament sinó també en el desenvolupament de capacitats.