Excepcional Curt sobre l’Ansietat Juvenil per una alumna de BSB Nexus

A The British School of Barcelona qüestions com la salut mental i el benestar dels alumnes segueixen sent les nostres prioritats.

I els nostres alumnes comparteixen aquest sentiment. Com, per exemple, Fraya, estudiant de Year 13 a BSB Nexus (i directora de cinema en potència) que va decidir fer de l’ansietat juvenil i el benestar mental el tema central del seu curt com a part del seu projecte de EPQ.

És, sens dubte, un treball excepcional!

Sobre la Extended Project Qualification (EPQ)

La Extended Project Qualification és una qualificació de nivell 3 que ajuda els alumnes en la seva transició cap a l’educació superior o al món laboral. Ofereix als alumnes l’oportunitat de desenvolupar habilitats crítiques, de reflexió, de resolució de problemes i d’aprenentatge independent mitjançant la planificació, investigació i avaluació d’un projecte triat per ells mateixos.

Mitjançant aquest estudi exhaustiu, els alumnes desenvolupen i posen en pràctica les seves habilitats de forma creativa, resultant en un de quatre possibles projectes: tesi, investigació, obra artística o producte.

Font: Edexcel