La Vanguardia entrevista a Jon Locke, Director de BSB

“Tenim en compte els stakeholders per tal de consensuar l’estratègia i els valors de l’escola”

Cognita és un grup educatiu de prestigi mundial format per 72 escoles, en 8 països de tot el món. El més important del grup a Espanya és The British School of Barcelona. Des del mes de setembre Jon Locke n’és el director. Parlem amb ell.

La Vanguardia, 25 de gener 2019
Especial “Mejores Centros Educativos de Catalunya”

 

Després d’una dilatada carrera al Regne Unit, què el va motivar a traslladar-se a Espanya per exercir com a nou director de The British School of Barcelona?
Després de 10 anys com a director en un escola anglesa, desenvolupant polítiques que ens permetessin seguir creixent, ampliant les instal·lacions i aconseguint l’acreditació nacional com a centre de formació de professors i d’altres escoles, vaig decidir que havia arribat el moment de buscar un nou repte i vaig considerar la possibilitat que fos una experiència internacional. Després de valorar la proposta del càrrec de direcció a The British School of Barcelona i conèixer l’equip de Cognita, la seva trajectòria i el seu projecte educatiu, vam prendre la decisió de traslladar-nos a Barcelona tota la família.

 

A partir de la seva experiència, quines millors pràctiques li agradaria transferir a BSB?
Després de 15 anys d’innovació i canvis en les anteriors escoles on he treballat, he arribat a la conclusió que la millor manera de progressar i millorar és implicant a tots els stakeholders del centre: alumnes, professors, famílies i personal de suport. I per això cal escoltar l’opinió de cadascun d’ells, aportar la meva pròpia visió, i consensuar entre tots una estratègia i uns valors comuns per a tota l’escola. La meva experiència em diu que, quan hi ha consens, tota la resta flueix.

 

Considera que exerceix un estil de lideratge transformacional? És partidari del canvi progressiu?
Crec que els canvis ràpids solen pecar d’superficials. Per això sóc més partidari de plans de millora a llarg termini, que siguin més perdurables al llarg del temps. En el disseny d’aquest pla de millora han de participar tots els que formem part de l’escola, de manera que des de la direcció hem de ser capaços de compartir la responsabilitat de prendre decisions de forma consensuada. La imatge del director com a figura central i única en la gestió d’una escola que primava en els anys 80 no té sentit avui dia.

 

BSB està format per una comunitat internacional en constant augment. Com es genera el sentiment de comunitat en un escola tan gran i diversa com és BSB?
Considerem que és fonamental. El currículum ofereix nombroses oportunitats perquè els alumnes apreciïn el valor de la interculturalitat i el respecte per la individualitat de cadascú. Alumnes de diferents edats treballen de manera conjunta en recitals de música, produccions teatrals, competicions esportives o accions de responsabilitat social per al benefici de la comunitat local, entre d’altres. A través d’un programa de tutoria entre iguals els estudiants més grans actuen com a mentors d’altres més joves, organitzen activitats per a ells i els expliquen els projectes que estan duent a terme a l’escola, com ara les accions de col·laboració amb un orfenat d’Uganda, per posar-ne un exemple.

 

Com es prepara els alumnes per a un entorn tan competitiu com l’actual?
Cal treballar per dotar els alumnes de les habilitats necessàries no només per obtenir els millors resultats acadèmics, sinó també perquè aprenguin a ser independents i creatius, perquè desenvolupin l’esperit crític i hàbits d’aprenentatge de per vida, aspectes que considerem indispensables per poder desenvolupar-se en la societat que afrontaran quan acabin els estudis a l’escola.

 

Quins objectius de futur s’ha fixat l’escola?
A curt termini, continuar treballant perquè l’educació que oferim a BSB segueixi sent de màxima qualitat, estimulant i atractiva per als alumnes. A llarg termini, crec que hi ha oportunitats per col·laborar més enllà del nostre entorn més proper (Castelldefels o Sitges) tot establint vincles amb altres escoles de Cognita arreu del món, com ja estem fent amb els centres que tenim en altres ciutats d’Espanya. Això ens permetrà crear una oferta educativa global enriquidora tant per als alumnes com per al nostre professorat

 

Vegeu entrevista en La Vanguardia:

Versió impresa

Versió online