Primera Infància i Immersió Lingüística: claus per a dominar un idioma

L’aprenentatge d’una segona llengua des d’una edat primerenca és altament beneficiós per al desenvolupament cognitiu del nen/a. Entre els grans avantatges d’aprendre una segona llengua com més aviat millor i familiaritzar-se amb el seu ús quotidià en qualsevol activitat diària és que el nen/a no sols serà capaç de comunicar-se amb aquesta altra llengua amb la seguretat i soltesa necessàries per a considerar-se bilingüe, sinó que també serà capaç de relacionar conceptes més fàcilment i de desenvolupar la concentració i la memòria. Aprendre una segona llengua en la infància també ajuda a assimilar de manera més fàcil altres idiomes, i a més afavoreix la creativitat i el pensament crític, així com la capacitat d’aplicar millors solucions als problemes que es pugui trobar al llarg del seu desenvolupament.

 

La immersió lingüística des d’una edat primerenca: el millor mètode per a aconseguir un alt grau de competència comunicativa

Els estudis demostren que per a dominar un idioma cal aprendre’l en un context social en el qual el nen/a tingui exposició a estímuls i esdeveniments que són vitals per a arribar a dominar-lo. Si això es produeix abans dels cinc anys, que és quan es desenvolupa el 85% del cervell del nen/a, les probabilitats d’èxit augmenten.

«Uns dels avantatges d’iniciar-se en un idioma com més aviat millor és la possibilitat d’aprendre l’idioma d’una forma natural en una etapa de la vida quan el cervell és més mal·leable i és més receptiu a l’aprenentatge», assegura Mr Rochester, professor d’Infantil a The British School of Barcelona. Mr Rochester explica com a la nostra escola duem a terme la immersió lingüística en anglès als alumnes a partir dels tres anys: «Des del primer dia que el nen/a entra per la porta, l’únic idioma que usem és l’anglès: des de la benvinguda, els jocs, la música, l’hora del conte, etc. Al principi els parlem a poc a poc i usem moltíssim l’expressió corporal i facial; també participem en els seus jocs aplicant el sistema de repetició i reforç. Clar que en els primers dos o tres dies els alumnes/as se senten una mica desubicats, però de seguida s’adapten a aquesta nova dinàmica sense cap problema».

 

Compaginar dos idiomes no suposa una barrera

Contràriament al que es pugui pensar, el fet d’aprendre un segon idioma des de molt petits/es no afecta les habilitats comunicatives del nen/a en la seva llengua materna. «No hem observat que això succeeixi», afirma Ms Martin, coordinadora d’Infantil al campus BSB Castelldefels. «El realment important és que el nen/a entengui en quin context ha d’utilitzar cada idioma i ser rigorosos/as amb la llengua que emprem a casa i a l’escola. Els nens/es ho entenen d’una manera molt fàcil i aprenen a gestionar l’intercanvi d’idiomes de manera natural».

Aquest sistema holístic i immersiu aplicat a tota l’activitat diària facilita que l’aprenentatge del nou idioma flueixi de manera espontània i amb gran rapidesa, de manera que l’alumne va aprofundint el coneixement de l’anglès a mesura que va creixent. En aquest procés l’especialista admet que és absolutament normal que els nens/es cometin errors quan comencen a parlar anglès. «Els nens/es tenen menys vergonya que els adults/es, per la qual cosa tenen menys por d’equivocar-se», comenta Mr Rochester. «A més, es troben immersos/es en un entorn d’aprenentatge, on l’error forma part precisament d’aquest procés per a avançar i aprendre».

De fet, l’entorn juga un paper principal a l’hora aconseguir aquesta immersió lingüística. Des dels nostres professors/es especialistes de parla anglesa titulats/des en Infantil, fins als nostres espais interiors i exteriors on cuidem al detall l’aspecte pedagògic, els nens/es tenen múltiples oportunitats per a expressar-se de manera creativa en anglès.

 

Les famílies, essencials en el procés

La complicitat amb les famílies és un factor determinant per a The British School of Barcelona i forma part del nostre programa d’acompanyament integral que posem a la disposició d’aquelles famílies que no parlen anglès. Ms Martin, detalla: «Treballem molt de prop amb les famílies i arribem a conèixer molt bé l’entorn del nen/a i els seus interessos». Això permet als especialistes personalitzar al màxim l’aprenentatge del nen/a i dissenyar les activitats que facilitaran l’adquisició de la llengua a través del joc i d’activitats quotidianes. «Organitzem tallers i sessions informatives en tots dos idiomes i també facilitem els recursos a les famílies perquè puguin ajudar els seus fills/es a continuar aprenent a casa». Afegeix que «a mesura que integrem les famílies en l’aprenentatge dels alumnes/es, aquestes van adquirint també un coneixement més profund del funcionament de l’escola, com del currículum britànic que impartim».

Enllaços relacionats:

El currículum d’educació Infantil a BSB