Les 5 claus per a triar una escola internacional

L’elecció de l’escola dels teus fills és una de les decisions més importants per al seu futur. Descobreix per què triar un currículum internacional significa triar molt més que el domini d’idiomes.

Si estàs valorant la possibilitat d’oferir al teu fill una educació internacional amb l’objectiu que aprengui un segon idioma com si fos bilingüe, The British School of Barcelona t’ofereix les 5 claus en les quals has de fixar-te per a triar la millor escola, amb un currículum internacional que vagi més enllà del coneixement d’idiomes.

 

1. Domini d’un segon idioma

Aprendre un idioma des d’una edat primerenca i familiaritzar-se amb el seu ús quotidià en qualsevol activitat diària són garanties per a aconseguir que s’assimili millor l’aprenentatge d’una segona llengua i que es pugui utilitzar amb seguretat i soltesa necessàries per a ser considerat bilingüe. Per als nostres coordinadors d’Educació Infantil, un dels avantatges d’iniciar-se en un idioma des de la més tendra infància és la possibilitat d’aprendre l’idioma d’una forma natural en una etapa de la vida quan el cervell és més mal·leable i està més receptiu a l’aprenentatge.

Els estudis demostren que per a dominar un idioma cal aprendre’l en un context social en el qual el nen tingui exposició a estímuls i esdeveniments que són vitals per a arribar a dominar-lo. Si això es produeix abans dels cinc anys, que és quan es desenvolupa el 85% del cervell del nen, les probabilitats d’èxit augmenten. Una educació internacional ofereix els avantatges de poder aprendre l’idioma de manera immersiva en l’escola, mentre el cervell gestiona l’intercanvi d’idiomes utilitzats a l’aula i en la llar d’una manera natural.

A The British School of Barcelona es treballa la immersió lingüística de l’educació des de les edats més primerenques. Tots els professors de l’escola són angloparlants perquè els alumnes puguin estar en contacte permanent amb la segona llengua d’aprenentatge.

 

2. Currículum internacional reconegut mundialment

Des del punt de vista acadèmic, una educació internacional suposa un passaport a les millors universitats del món, tant a Europa com en altres continents. Els programes i titulacions de les escoles internacionals estan avalats per un ampli reconeixement internacional tant per part d’universitats com d’empreses de tot el món.

Per a The British School of Barcelona és fonamental l’excel·lència integral, que garanteixi un elevat estàndard d’ensenyament en tots els nivells. L’objectiu de l’escola ha de ser el d’aconseguir que tots els alumnes desenvolupin el seu màxim potencial, independentment de quines siguin les seves necessitats i habilitats, mitjançant una oferta educativa variada i flexible.

Com a part d’aquesta educació internacional, els alumnes realitzen exàmens oficials organitzats per institucions examinadores externes, la qual cosa fa que siguin respectats i coneguts mundialment, i que les qualificacions obtingudes siguin considerades una excel·lent base per a la universitat, per al món laboral i empresarial, i per a la vida.

 

3. Multiculturalitat, respecte per la diversitat i mentalitat global

El fet d’assistir a una escola internacional implica compartir el dia a dia amb companys de diferents nacionalitats, el que proporciona un component de multiculturalitat que resulta molt valuós de cara a desenvolupar una mentalitat oberta i global. Les escoles internacionals, com The British School of Barcelona, al qual assisteixen al voltant de 1.550 alumnes de fins a 60 nacionalitats diferents, fomenten valors com el respecte per la diversitat i el reconeixement de la diferència. Gràcies a la nostra població multicultural, tant de professors com d’alumnes, solem celebrar nombroses festivitats religioses i culturals al llarg de l’any, de manera que els estudiants creixen en un entorn de tolerància i de mentalitat global que els converteix en veritables ciutadans del món.

Així mateix, una educació internacional obre portes a realitzar intercanvis amb països on es parla l’idioma de l’escola, cosa que permet crear relacions amb persones d’altres nacionalitats que poden perdurar per a tota la vida, aprendre altres cultures i estar millor preparats en cas de decidir estudiar i/o residir en un altre país. Això és fins i tot més palès en una escola com The British School of Barcelona que forma part del grup educatiu internacional Cognita, amb 82 escoles en 11 països del món, la qual cosa facilita l’intercanvi d’experiències internacionals.

 

4. Desenvolupament d’habilitats del segle XXI

Una educació internacional ajuda als estudiants a desenvolupar les habilitats que necessitaran per a triomfar al llarg de la seva vida, ja sigui a l’escola, a la universitat o a la seva carrera professional. Els estudiants no sols desenvolupen millors capacitats cognitives i habilitats comunicatives gràcies a l’aprenentatge simultani de dos idiomes, sinó que el currículum internacional fomenta el desenvolupament d’habilitats intel·lectuals, personals, emocionals i socials de l’alumne, a més d’un profund coneixement de les assignatures cursades.

El model educatiu de la nostra escola internacional prepara als alumnes a través d’estratègies d’aprenentatge que fomenten el desenvolupament de la creativitat i la innovació, la iniciativa i el lideratge, el pensament crític i la resolució de problemes, així com la resiliència i la capacitat per a aprendre per a tota la vida, la qual cosa constitueix una base extraordinàriament sòlida per a un futur ple d’èxits. Per a això l’escola ofereix els mecanismes de suport i recursos necessaris per a ajudar els alumnes a desenvolupar aquestes habilitats de la vida que els ajudaran a enfrontar-se a les exigències del món complex i canviant.

 

5. Oportunitats laborals

Una educació internacional obre les portes a experiències professionals de tota mena, gràcies al coneixement d’idiomes a nivell natiu (una de les competències més demandades al sector laboral i que pot resultar determinant per a accedir a un lloc de treball), a disposar d’una titulació avalada per universitats de prestigi internacional, i al cultiu d’una mentalitat global.

De fet, el nostre departament d’Orientació Professional i de Futur destaca que cada vegada més les empreses valoren un portfoli de formació ampli, les habilitats interpersonals (les denominades soft skills) i les experiències internacionals, la qual cosa en el seu conjunt suposen un gran avantatge i un valor diferencial enfront de la resta de candidats. Per aquest motiu, a The British School of Barcelona fa més de 60 anys que apostem per la qualitat de l’educació, el benestar emocional i el suport personalitzat a l’alumne perquè els alumnes puguin impulsar les seves capacitats i aptituds en la seva globalitat, com a sinònim d’èxit cap a un futur prometedor.

 

Enllaços relacionats:

5 Important Factors When Choosing an International School

Primera Infància i Immersió Lingüística: claus per a dominar un idioma