Per què l’educació infantil (3 a 5 anys) és beneficiosa per als nens?

bsb-early-years-education (2)

Espanya destaca com un dels països europeus amb un major índex d’escolarització primerenca, a pesar que aquesta no és obligatòria fins als sis anys. Encara que l’educació infantil té un caràcter voluntari, es tracta precisament de l’etapa educativa que més contribueix al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels més petits.

No obstant això, segons les dades 2021 del Ministeri d’Educació, les escoles infantils han comptat el curs 2020/21 amb 23.763 alumnes menys matriculats de 3 a 6 anys respecte al curs anterior. Aquestes xifres contrasten amb les recomanacions de psicòlegs, educadors i pediatres, que coincideixen que el contacte amb altres nens i amb els professors és imprescindible per al desenvolupament infantil en aquestes edats.

 

Beneficis de l’escolarització primerenca en el procés d’aprenentatge

Diversos estudis demostren que els programes educatius en l’etapa infantil comporten clars beneficis acadèmics i cognitius. Segons revela una recerca publicada en Science, els nens d’entre 3 i 5 anys que assisteixen a l’escola infantil abans de començar l’educació primària obtenen millors qualificacions a llarg termini i es relacionen millor que els que no ho fan. Això es deu al fet que es tracta d’un dels períodes més sensibles del desenvolupament del cervell, durant el qual la intervenció i l’estimulació primerenques en un entorn d’aprenentatge juguen un paper decisiu i afecten etapes posteriors, sigui en l’aspecte cognoscitiu o físic.

Per això, en el període d’Educació Infantil s’atén progressivament el desenvolupament afectiu, ja que un nen que se sent segur i feliç a l’escola és un nen que està obert a oportunitats d’aprenentatge. En aquesta etapa els nens treballen les pautes elementals de convivència i relació social. També desenvolupen les habilitats necessàries per a treballar de manera independent i col·laborativa a partir de la seva pròpia exploració, sempre amb l’ajuda dels professors que els guien en el seu aprenentatge. D’altra banda, es comencen a promoure les primeres manifestacions de lectura, escriptura i matemàtiques d’una manera divertida i apropiada per a la seva edat, desenvolupant així les capacitats clau que necessitaran en el futur.

Ms Katherine Monaghan, directora del nou campus BSB City de The British School of Barcelona, així ho explica: «No es pot subestimar la importància de l’educació infantil en el desenvolupament saludable d’un nen. Les nostres classes de P3 i P4 (Nursery i Reception en el nostre currículum britànic) permeten construir una base sòlida i fonamental que facilita els èxits socials, emocionals i acadèmics dels nens en el futur.

»Els mestres d’Educació Infantil de BSB són especialistes altament qualificats, experimentats i apassionats en el desenvolupament i la pedagogia de la primera infància, que treballen amb gran dedicació per a crear un entorn d’aprenentatge màgic i acollidor que promogui la curiositat, la independència i la socialització en tot moment.

»A BSB, les nostres classes són reduïdes, amb un enfocament altament personalitzat, la qual cosa permet als nostres professors d’Infantil crear relacions familiars genuïnes i afectives amb cadascuna de les nostres famílies. Això garanteix que l’aprenentatge i l’atenció personal s’adapti a les necessitats i interessos específics de cadascun els nostres joves alumnes.

»El resultat? Nens feliços, reflexius, àvids per aprendre i amb les habilitats i la confiança necessàries per a fer-ho per si mateixos».

 

 

Aspectes per a tenir en compte en l’elecció de l’escola en edats primerenques

Els nostres especialistes a BSB destaquen que un dels aspectes més importants a l’hora de triar una escola és la possibilitat de cobrir totes les etapes educatives al mateix centre amb la finalitat de garantir la continuïtat del model d’aprenentatge. Així mateix, és fonamental que l’entorn sigui familiar i acollidor perquè els alumnes se sentin com a casa des del primer dia. El nen ha de concebre l’escola com un espai on poder despertar la seva curiositat i expressar-se de manera creativa, i per tant el centre també ha de comptar amb els recursos educatius necessaris que el facin possible i que estiguin adaptats a les necessitats de cada edat.

D’altra banda, s’ha de valorar la possibilitat que el nen aprengui una segona llengua a nivell bilingüe. Això és especialment recomanable en el cicle d’educació infantil, ja que és una etapa del desenvolupament en la qual el nen ja està preparat per a assumir nous coneixements i és més receptiu a determinats aprenentatges, per la qual cosa l’idioma s’adquireix de manera natural.

 

Nou campus internacional d’educació infantil a la capital catalana

La demanda creixent de places en escoles internacionals a la ciutat de Barcelona ens ha portat a anunciar l’ampliació amb l’obertura d’un nou campus a Barcelona per al curs acadèmic 2021/22. El nou campus BSB City obrirà aquest pròxim mes de setembre al Campus Foundation, un edifici modernista situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb capacitat per a 200 alumnes de 3 a 10 anys (Educació Infantil i Primària).

Posteriorment, per al curs escolar 2023/24, BSB City s’ampliarà amb l’obertura de l’edifici principal a la mateixa zona de Barcelona, on continuarà oferint el seu ensenyament de primer nivell en totes les etapes educatives, des d’Infantil fins a Batxillerat.

Aquest campus se suma als tres ja existents: BSB Sitges, BSB Castelldefels i BSB Nexus. Tant a Sitges com a Castelldefels, com ara a Barcelona, impartim l’etapa d’Educació Infantil (de 3 a 5 anys).

 

 

Enllaços relacionats:

Les 5 claus per a triar una escola internacional

BSB obrirà un nou campus a la ciutat de Barcelona

BSB City Tour Virtual 

BSB crea una Experiència Virtual per a BSB City

Visites presencials i virtuals a BSB City, el nou campus a Barcelona