BSB Box Art Competition

Espais de Fantasia, Espais Imaginaris - Box Art Competition

Des de l’obra onírica de Joseph Cornell fins al treball surrealista de Leo Kaplan i Paul J Flick, molts artistes han fet servir caixes per crear obres d’art.

Basat en espais de fantasia, llocs imaginaris i/o records, els participants havien de dissenyar una peça d’art BOX per a aquest concurs.

Finalists

Y7E Robyn

Y7B Ona

Y7D Casper

Y7D Marc

Y8D Maria