Copy of Exhibició d’Arts Visuals IB 2021

'Ups and Downs'

Aquesta és la galeria de les increïbles obres creades pels alumnes d’IB, basades en el tema “Ups and Downs”.