Beca

Beca del BSB a l’Excel·lència

La Beca del BSB a l’Excel·lència recompensar l’excel·lència integral dels alumnes demostrada en termes d’ambició acadèmica i/o personal, pensament i aprenentatge autònoms, entusiasme per treballar més enllà del pla d’estudis i/o compromís amb activitats cocurriculars.

Cada any oferim una beca a dos dels nostres alumnes actuals, que cobreix el 25% de l’import de les quotes de l’escola durant els dos anys del Batxillerat.

Per concedir la Beca es prenen en consideració aspectes com ara l’historial acadèmic dels estudiants, les seves qualitats personals, interessos culturals i col·laboració amb la comunitat escolar. així com les activitats que realitzen fora de l’aula. Es valora especialment la contribució que l’aspirant a la Beca creu que pot fer per tal de millorar el desenvolupament i la participació dels estudiants durant els seus dos anys de programa preuniversitari.

Els estudiants que reben la beca han d’actuar com a models a seguir per a tots els alumnes i prendre un paper actiu en els esdeveniments de l’escola al llarg del curs, liderar el consell de Pre-University quan sigui requerit, donar suport a nous alumnes, col·laborar amb el director de Year 13 per comunicar-li els interessos dels estudiants i contribuir al desenvolupament d’una comunitat d’aprenentatge equilibrada.

Procés de Sol·licitud

Tenim molts alumnes que sol·liciten la beca cada any i, per tant, fem una preselecció mitjançant un procés basat en rondes. Per a avançar en aquest procés, els alumnes hauran de complir amb els següents requisits:

  • Emplenar i presentar un formulari d’aplicació i referències acadèmiques.
  • Participar en un panell d’entrevistes que se centrarà en les aptituds comunicatives, pensament estratègic i visió per a la plaça.
  • Fer un vídeo de presentació de 5 minuts per als seus companys de Year 12 sobre un tema de rellevància global.
  • Participar en una tasca de treball en equip que serà observada.

Dates

La sol·licitud electrònica per a aspirar a la Beca ha de ser enviada per correu electrònic a Mr Musson, Director de Year 13. El termini de lliurament és el dilluns, 13 de setembre de 2021 a les 16.40 h. Les aplicacions que es rebin fos de termini no es tindran en consideració.

D’entre totes les aplicacions, es triarà a 8 alumnes, que seran entrevistats durant la setmana del 20 de setembre de 2021.

Un total de 6 alumnes hauran de preparar un video de 5 minuts que hauran de presentar als seus companys durant la setmana del dilluns, 27 de setembre de 2021. Tots els videos hauran de lliurar-se a les 9.00 del matí del dilluns 27 de setembre.

Quatre estudiants hauran de participar en una activitat de treball en equip que serà observada el dia 1 d’octubre.

La beca serà concedida a dos estudiants en l’assemblea del dilluns, 4 d’octubre de 2021.

Descàrregues directes