Per què una Escola Britànica?

The British School of Barcelona és una de les millors escoles internacionals d'Espanya. Seguim un sistema educatiu britànic altament professional que prepara als nostres alumnes de forma eficaç per a la seva vida més enllà de l'escola

Moltes famílies s’interessen per la nostra escola perquè l’ensenyament en anglès pot ser un passaport perquè els seus fills accedeixin a les millors universitats internacionals i així millorar les seves perspectives laborals. Això és sens dubte correcte ja que tots els nostres alumnes, independentment del seu país d’origen, adquireixen un nivell fluid d’anglès. No obstant això, optar per una escola britànica és molt més que una mera elecció lingüística: suposa submergir-se en un sistema educatiu altament professional basat en l’encomiable aspiració que tots els estudiants assoleixin l’excel·lència integral, tant a dins com a fora de l’aula.

La qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge és l’eix al voltant del qual gira tot el que fem a la nostra escola. Això implica treballar perquè tots els nens obtinguin el seu màxim potencial, incloent-hi tots aquells que tinguin necessitats educatives especials, així com als estudiants amb capacitats excepcionals als quals hem d’estimular perquè puguin seguir superant-se. La formació contínua i el desenvolupament professional del nostre professorat garanteix un elevat estàndard educatiu i els millors resultats.