Primària

Currículum de Primària

Impartim Educació Primària en els nostres campus de Castelldefels, Sitges y BSB City (propera obertura setembre 2021 a la ciutat de Barcelona).

El Currículum Britànic per al cicle de Primària està organitzat en dues fases: “Key Stage One” i “Key Stage Two”. Al final de cadascuna, els alumnes passen avaluacions formals para medir el seu progrés.

Key Stage 1 | 5-6 anys

El Currículum Britànic estableix l’aprenentatge i les expectatives per a Key Stage 1 (Year 1 i Year 2). Els alumnes a Key Stage 1 accedeixen a la primera etapa de l’educació primària. Les àrees cobertes en KS1 inclouen:

 • Lectura
 • Escriptura
 • Comprensió i expressió oral
 • Matemàtiques
 • Ciències

L’Anglès (lectura, comprensió oral, expressió oral i expressió escrita), les Matemàtiques i les Ciències són les assignatures bàsiques de l’educació primària i, com a tals, són la part essencial de l’aprenentatge setmanal dels nens. Altres assignatures del Currículum Britànic són: Informàtica, Història, Geografia, Art, Música i Educació física. A més, els alumnes de Year 1 reben dues classes de Castellà a la setmana i comencen amb les classes de Català a partir de Year 2. Totes les assignatures s’imparteixen a través d’un enfocament temàtic creatiu. A The British School of Barcelona creiem que l’aprenentatge ha de ser significatiu, per la qual cosa donem als nens l’oportunitat d’aprendre d’una manera que els sigui familiar i rellevant a la seva vida quotidiana.

Key Stage 2 | 7-10 anys

El Currículum Britànic estableix l’aprenentatge i les expectatives per a Key Stage 2 (des de Year 3 fins a Year 6). Els alumnes a Key Stage 2 accedeixen a la segona etapa de l’educació primària. Totes les assignatures s’imparteixen a través d’un enfocament temàtic creatiu, mitjançant diferents estratègies d’ensenyament amb els nens, ja sigui treballant individualment, de forma cooperativa en grups reduïts o grans, i de vegades amb tota la classe. A The British School of Barcelona creiem que l’aprenentatge ha de ser significatiu, per la qual cosa donem l’oportunitat de promoure el desenvolupament moral, social i cultural dels alumnes. En aquesta etapa animem als nens a aprendre, practicar, combinar, desenvolupar i perfeccionar una àmplia gamma d’habilitats a través del seu treball. Existeixen sis habilitats principals que els permeten millorar el seu aprenentatge i rendiment tant en l’educació com en el treball i en la vida:

 • Comunicació
 • Aplicació de les Matemàtiques
 • Tecnologies de la informació
 • Treball en equip
 • Millora del propi aprenentatge i rendiment
 • Resolució de problemas

Fomentem el desenvolupament moral, social i cultural dels nostres alumnes a través del nostre Programa d’Enriquiment Educatiu i d’un variat programa d’activitats extraescolars que ofereixen als nens noves oportunitats d’expressar-se i gaudir en Primària, no només acadèmicament sinó també en l’àmbit dels esports, les arts i la música.

benvingut a Primària