Primària

Currículum de Primària

Impartim Educació Primària tant en el campus de Castelldefels como en el de Sitges. El Currículum Britànic per al cicle de Primària està organitzat en dues fases: “Key Stage One” i “Key Stage Two”. Al final de cadascuna, els alumnes passen avaluacions formals para medir el seu progrés.

Key Stage 1 | 5-6 anys

El Currículum Britànic estableix l’aprenentatge i les expectatives per a Key Stage 1 (Year 1 i Year 2). Els alumnes a Key Stage 1 accedeixen a la primera etapa de l’educació primària. Les àrees cobertes en KS1 inclouen:

 • Lectura
 • Escriptura
 • Comprensió i expressió oral
 • Matemàtiques
 • Ciències

L’Anglès (lectura, comprensió oral, expressió oral i expressió escrita), les Matemàtiques i les Ciències són les assignatures bàsiques de l’educació primària i, com a tals, són la part essencial de l’aprenentatge setmanal dels nens. Altres assignatures del Currículum Britànic són: Informàtica, Història, Geografia, Art, Música i Educació física. A més, els alumnes de Year 1 reben dues classes de Castellà a la setmana i comencen amb les classes de Català a partir de Year 2. Totes les assignatures s’imparteixen a través d’un enfocament temàtic creatiu. A The British School of Barcelona creiem que l’aprenentatge ha de ser significatiu, per la qual cosa donem als nens l’oportunitat d’aprendre d’una manera que els sigui familiar i rellevant a la seva vida quotidiana.

Key Stage 2 | 7-10 anys

El Currículum Britànic estableix l’aprenentatge i les expectatives per a Key Stage 2 (des de Year 3 fins a Year 6). Els alumnes a Key Stage 2 accedeixen a la segona etapa de l’educació primària. Totes les assignatures s’imparteixen a través d’un enfocament temàtic creatiu, mitjançant diferents estratègies d’ensenyament amb els nens, ja sigui treballant individualment, de forma cooperativa en grups reduïts o grans, i de vegades amb tota la classe. A The British School of Barcelona creiem que l’aprenentatge ha de ser significatiu, per la qual cosa donem l’oportunitat de promoure el desenvolupament moral, social i cultural dels alumnes. En aquesta etapa animem als nens a aprendre, practicar, combinar, desenvolupar i perfeccionar una àmplia gamma d’habilitats a través del seu treball. Existeixen sis habilitats principals que els permeten millorar el seu aprenentatge i rendiment tant en l’educació com en el treball i en la vida:

 • Comunicació
 • Aplicació de les Matemàtiques
 • Tecnologies de la informació
 • Treball en equip
 • Millora del propi aprenentatge i rendiment
 • Resolució de problemas

Fomentem el desenvolupament moral, social i cultural dels nostres alumnes a través del nostre Programa d’Enriquiment Educatiu i d’un variat programa d’activitats extraescolars que ofereixen als nens noves oportunitats d’expressar-se i gaudir en Primària, no només acadèmicament sinó també en l’àmbit dels esports, les arts i la música.

benvingut a Primària