Programa d’Aprenentatge Digital

Programa d'Aprenentatge Digital

La clau per a un procés de transformació digital en l’àmbit educatiu

L’ús de la tecnologia en The British School of Barcelona ens permet situar els alumnes com a centre del seu aprenentatge augmentant la seva participació en el seu treball, ajudant-los a desenvolupar habilitats interpersonals i preparant-los per al seu futur en la vida adulta.

En què consisteix la nostra estratègia de transformació digital?

Els nostres pilars per transformar l’ensenyament i afavorir l’aprenentatge són:

 • Implementació del Programa de Dispositius 1-a-1 pel qual cada alumne disposa del seu propi dispositiu digital
 • Implementació de diferents plataformes d’aprenentatge i software d’última generació en el camp de l’ensenyament.
 • Desenvolupament professional especialitzat i continu del nostre personal educatiu així com formació dels alumnes en el correcte ús de la tecnologia
 • Programa de seguretat digital enfocat a la protecció i el benestar dels alumnes

Programa de dispositius 1-a-1

En el curs acadèmic 2020-2021 vam llançar un nou programa amb el qual hem equipat tots els alumnes de Year 3 a Year 11 amb el seu propi dispositiu digital (tauleta o portàtil) per a ús a l’escola i a casa, totalment configurat i optimitzat per nosaltres.

Aquest programa està íntegrament finançat per l’escola.

Aquesta iniciativa ens permet introduir millors mètodes d’ensenyament, avaluació i observació, a més d’oferir a cada alumne un major control sobre el seu aprenentatge.

Per entendre millor aquest avanç de cara a l’aprenentatge digital, podeu veure aquest breu vídeo de la nostra Assessora d’Aprenentatge Digital de Cognita Espanya, Sabrina Espasandin.

Quins són els principals beneficis per als alumnes?

El nostre programa permet un major grau de digitalització, major flexibilitat i eficàcia, alhora que ajuda el professor a impartir un ensenyament més personalitzat i estructura millor el seu treball en benefici de l’alumne.

Sentiment de propietat

Feedback individualitzat

Col·laboració

Aprenentatge personalitzat

portafolis digitals

Plataformes d'aprenentatge i software veducatiu

La tecnologia s’ha convertit en un component fonamental de l’educació, no només com a facilitador d’un ensenyament i aprenentatge de qualitat, sinó també com a plataforma de col·laboració i productivitat.

A BSB emprem diferents plataformes que permeten un aprenentatge fluid, interactiu i senzill tant per als professors com per als estudiants.

Tots els alumnes utilitzen Microsoft Teams, un entorn de treball virtual que permet fer videoconferències o participar en classes a temps real a més de compartir recursos i documents. També fem servir software educatiu com ara Tapestry o Seesaw, depenent dels objectius específics i de l’etapa educativa.

Així mateix hem implementat Century, una plataforma basada en la intel·ligència artificial, l’aprenentatge científic i la neurociència. Century permet identificar faltes específiques de coneixement i assimilació per part de l’alumne per així poder corregir-ho, tot facilitant la tasca del docent i optimitzant el procés d’aprenentatge personalitzat dels estudiants.

Connexió amb els Hàbits d'Aprenentatge de BSB

En línia amb la nostra prioritat per aconseguir que l’ensenyament i l’aprenentatge a BSB siguin el millor possible, hem prioritzat el desenvolupament de les habilitats i els hàbits d’aprenentatge dels estudiants. Això inclou la fluïdesa tecnològica.

Basant-nos en la nostra experiència amb els alumnes de Years 5, 6 i 7, sabem que proporcionar-los un dispositiu digital els ajudarà a desenvolupar i millorar aquests «hàbits d’aprenentatge», i accelerar així el seu progrés educatiu.

 • Curiositat
 • Imaginació
 • Autoreflexió
 • Organització
 • Atenció
 • Pensament
 • Socialitzar
 • Determinació
 • Lideratge

Formació en Competències Digitals

Com a part fonamental d’aquesta implementació de software educatiu en la nostra pràctica docent, els nostres professors compten amb un Pla de Desenvolupament Professional Continu que els facilita tota la formació necessària per obtenir el major rendiment d’aquesta tecnologia.

Pertànyer a un grup educatiu internacional com Cognita ens permet a més compartir millors pràctiques amb professors de tot el món en plataformes col·laboratives i accedir a seminaris impartits per companys experts.

Només així podem ensenyar als nostres alumnes a realitzar un ús optimitzat de tot el que tenen a la seva disposició!

1-to-1 devices

El focus en el benestar dels alumnes

A les escoles Cognita, la seguretat i el benestar dels nostres alumnes està present en tot el que fem.

Per a BSB és important garantir que es prenen les mesures adequades per protegir els alumnes de continguts online inapropiats i d’un ús indegut. Per això, els dispositius porten integrat un software de monitorització i filtrat per Intel·ligència Artificial (IA).

El benestar físic i emocional és clau a BSB. Establim la durada recomanada per al seu ús diari amb l’objectiu de preservar el benestar dels alumnes. Aquí podreu trobar recursos sobre benestar disponibles per a tota la comunitat escolar.