Resultats Acadèmics i Destinacions Universitàries

Qualitat i Resultats Acadèmics

En The British School of Barcelona estem compromesos amb l’excel·lència integral. Això implica:

 • Garantir un elevat estàndard d’ensenyament a tots els nivells.
 • Impartir una educació de primera qualitat a l’aula.
 • Aconseguir que tots els alumnes desenvolupin el seu potencial, independentment de quines siguin les seves necessitats i habilitats, amb una oferta educativa variada i flexible.
 • Oferir als alumnes múltiples possibilitats de descobrir els seus talents.
 • Forjar l’ambició acadèmica a través d’un pla d’estudis complet i acuradament elaborat.
 • Crear un entorn educatiu apropiat que faciliti un aprenentatge i un ensenyament efectius.

La combinació de tots aquests elements clau fa possible que cada any els nostres estudiants demostrin un nivell de rendiment excel·lent en els seus exàmens.

La qualitat de la nostra activitat és avaluada amb regularitat per part d’inspectors del Regne Unit, així com pel servei d’inspecció de BSO (British Schools Overseas), per CIS (Council of International Schools), pels diferents organismes examinadors i pel propi Grup Cognita.

Descàrregues Directes

Aspectes destacats dels A Level de 2019

En 2019, BSB va tenir un rècord d’alumnes que van aconseguir les notes més altes i que van ser admesos a les millores universitats del món. El 99% de les notes de A Level van ser entre A* i E, i el 42% van obtenir la màxima puntuació de A*-A; això està per damunt dels resultats del curs anterior i de la mitjana nacional britànica de 95% i 27% respectivament.

Un impressionant 68% dels alumnes de BSB van obtenir almenys una qualificació de A*-A en alguna assignatura, mentre que les alumnes Claudia de G L i Andrea F van obtenir les notes més altes del país en el A Level de Biologia i l’AS Level d’Economia, respectivament.

Els nostres alumnes de Batxillerat van aconseguir places en les millores universitats d’Espanya i de l’estranger; 20 dels 35 alumnes van optar per estudiar al Regne Unit, començant el curs a les prestigioses universitats de Russell Group UK, incloses 3 alumnes a l’Imperial College i 1 a Cambridge. Alguns dels nostres graduats estudiaran als millors cursos d’Espanya.

%

d’alumnes van obtenir puntuacions entre A*-E

%

d’alumnes van obtenir puntuacions entre A*-A

%

d’alumnes van obtenir almenys una puntuació de A*-A en les seves diferents assignatures

Aspectes destacats del Batxillerat Internacional de 2019

Durant els dos últims anys en BSB Nexus, un bon nombre d’alumnes ha cursat el Diploma del Batxillerat Internacional. Els resultats han estat impressionants en determinades assignatures i, una vegada més, diversos alumnes han estat admesos en universitats excel·lents. Encara així, aquesta àrea de la nostra oferta curricular està en procés de millora.

Aspectes destacats de PCE de 2019

En el 2019, 21 alumnes graduats de BSB van accedir a universitats espanyoles.
8 d’aquests alumnes van prendre part en les Proves de Competències Específiques (PCE) requerides.

D’entre tots els graduats de BSB que van obtenir plaça a una universitat espanyola al 2019, 6 van obtenir una beca parcial o total gràcies als seus resultats acadèmics excepcionals.

* PCE: Proves de Competències Específiques (requerides per accedir a determinats graus amb elevada demanda a les universitats espanyoles)

Aspectes destacats dels IGCSE de 2019

En els GCSE, s’ha millorat l’èxit del curs passat, amb el 91% de les notes entre A* i C o 9 a 4 (segons el nou sistema), i el 48% dels resultats van rebre la nota màxima de A*-A o 9-7. Una vegada més, aquests resultats superen la mitjana nacional del Regne Unit, que són 67% i 20% respectivament.

Matej K i Adriana G van obtenir les notes més altes del país en el GCSE d’Informàtica i Geografia, respectivament.

%

dels alumnes van aconseguir puntuacions entre A*-C

%

dels alumnes van aconseguir puntuacions entre A*-A

Outstanding Learner Awards

Els nostres alumnes obtenen cada any uns resultats acadèmics excel·lents en els seus exàmens oficials externs, molt per sobre de la mitjana al Regne Unit. El prestigiós programa anual Outstanding Learner Awards també distingeix als nostres estudiants amb millors qualificacions en els exàmens (I)GCSE i A Level, en reconeixement de l’enorme talent i esforç no només entre els alumnes, sinó també dins del nostre claustre de docents.

‘Top in the World’ fa referència als alumnes que han obtingut la major puntuació en el món en una determinada assignatura.

‘Top in Spain’ fa referència als alumnes que han obtingut la major puntuació en el seu país en una determinada assignatura.

‘High Achievement’ s’atorga a aquells estudiants que han obtingut les millors qualificacions en el seu país en aquelles assignatures que no solen escollir-se tan habitualment.

         
Categoria de reconeixement Estudiant Asignatura Examen internacional Convocatoria examen
Highest Mark in Europe Alexander Fine Art A Level Juny 2019
Highest Mark in Europe Artemiy Combined Science GCSE Juny 2019
Highest Mark in Spain Ekaterina Art and Design: Fine Art GCSE Juny 2019
Highest Mark in Spain Rose International French GCSE Juny 2019
Top in Spain Claudia Biology A Level Juny 2019
Top in Spain Andrea Economics AS Level Juny 2019
Top in Spain Adriana Geography IGCSE Juny 2019
Top in Spain Matej IT IGCSE Juny 2019

 

Descàrregues Directes

Accés a la Universitat

Cada any els nostres estudiants de BSB Nexus accedeixen a una gran varietat d’universitats i la majoria accepten propostes de Russell Group i d’altres universitats britàniques, espanyoles i internacionals.

Algunes de les carreres universitàries que trien els nostres alumnes són:

 • Medicina
 • Empresarials
 • Relacions Internacionals
 • Dret
 • Periodisme i Comunicació audiovisual
 • Econòmiques
 • Enginyeria mecatrònica
 • Enginyeria química
 • Enginyeria mecànica
 • Enginyeria aeronàutica
 • Art dramàtic
 • Fotografia
 • Art i Disseny

Accés a la Universitat

Descàrregues Directes