Suport a l’Aprenentatge

Suport a l'Alumne

A The British School of Barcelona valorem el fet que els alumnes aportin a l’escola diferents experiències i destreses que influeixin en la seva manera d’aprendre. Ens comprometem a identificar les necessitats d’aprenentatge individuals de cada estudiant i oferim recursos variats i flexibles que permeten als nostres alumnes assolir el seu màxim potencial, independentment de les capacitats.

Depenent de les necessitats de cada nen, el Suport a l’Alumne de BSB serà Universal, Orientat o Especialista. Cada oferta se centra en dos aspectes principals: Aprenentatge Acadèmic i Benestar físic i mental.

Universal

Ensenyament de qualitat per a tothom

Aprenentatge: L’ensenyament de qualitat que rebrà el teu fill del seu professor a l’aula. Podran fer-se adaptacions per a cobrir les seves necessitats educatives o centrar-se en el treball entre lliçons.

Benestar: Cada aula en Primària té una Bústia de Preocupacions i un sistema d’avaluació d’emocions perquè els alumnes puguin compartir amb el seu professor allò que els preocupi o com se senten.

Orientat

Intervencions addicionals perquè els nens compleixin o superin les expectatives de la seva edat

Aprenentatge: Alguns nens necessiten ajuda addicional en algun moment de la seva educació. Oferim intervencions específiques, addicionals i limitades per a alumnes que necessitin ajuda per a avançar. Aquestes poden tenir lloc a l’aula o fora d’aquesta, com a tallers dirigits a un grup específic d’alumnes amb necessitats similars. Entre aquests tallers es troben BLAST (un llenguatge informàtic per als més petits), motricitat fina, fonologia, lectura, comprensió lectora, escriptura, matemàtiques i memòria funcional.

Benestar: El nostre Coordinador de Benestar es trobarà sempre a la porta de l’escola al matí per a saludar als alumnes i oferir als pares l’oportunitat de compartir qualsevol cosa que els preocupi a casa. Facilitem així mateix avaluacions emocionals i socials amb regularitat d’alumnes que requereixin suport addicional.

Especialista

Intervencions personalitzades addicionals

Aprenentatge: Aquesta oferta està dirigida a un petit percentatge de nens que o bé requereixen un alt nivell de suport addicional o bé una oferta especialitzada per a cobrir les seves necessitats. És possible que sigui necessari buscar l’ajuda d’un especialista i suport regular a llarg termini d’un professional anés de l’escola per a planificar els millors resultats acadèmics possibles.

Benestar: És possible que un nombre reduït d’alumnes necessiti ajuda per a desenvolupar la seva autoestima, confiança o destreses socials. Oferim una sèrie de tallers curts creats per a cobrir les necessitats de grups reduïts d’alumnes basats en els principis de la teràpia cognitiu-conductual.

Equip de Suport a l’Alumne

The British School of Barcelona compta amb un equip de suport a l’alumne, format per diversos especialistes i assistents d’aprenentatge que ofereixen ajuda a l’aula, tallers i suport completament personalitzat.

L’equip es compromet a oferir suport acadèmic, emocional o social als alumnes quan sigui necessari. Això inclou tant a alumnes amb necessitats educatives especials, que dificulten més el seu aprenentatge que a altres nens de la seva edat, com a aquells alumnes amb habilitats excepcionals que poden brillar i obtenir resultats superiors als dels seus companys consistentment en una o més àrees.

L’equip està supervisat pel Director de Suport a l’Alumne, que treballa en col·laboració amb l’Assessor/Coordinadors de Benestar, els Coordinadors de Pastoral i els Coordinadors de Protecció. Així mateix, el departament compta amb assistents especialitzats en diferents àrees que poden ajudar als nens a l’aula, ja sigui individualment o en grups petits.

Descàrregues Directes