Educació Preuniversitària

L'ensenyament preuniversitari es desenvolupa a BSB Nexus, un campus per a estudiants d'entre 16 i 18 anys. La nostra oferta inclou: Un Nivell, un IB i un Programa d'Accés Internacional.

Una Experiència Preuniversitària Global

El nostre programa d’educació preuniversitària (Batxillerat) s’imparteix a BSB Nexus, un campus dissenyat específicament per a estudiants amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys.

El model educatiu de BSB Nexus té com a objectiu preparar els alumnes de Batxillerat per al món real en un entorn que afavoreix el desenvolupament d’habilitats del segle XXI, a través d’estratègies d’aprenentatge que fomenten el desenvolupament de la creativitat i la innovació, l’adaptació al canvi, la capacitat per aprendre de per vida i de desaprendre per continuar evolucionant. L’educació que reben els alumnes gira en base a tres eixos principals: excel·lència acadèmica, desenvolupament de la personalitat i perspectiva global com a ciutadans del món.

Cada any els nostres estudiants són acceptats per estudiar a les millors universitats del Regne Unit, Espanya i altres països del món. L’àmplia majoria dels alumnes que es graduen en el BSB obtenen plaça a la universitat que han escollit com a primera opció. (Llegir més).

La nostra Oferta Educativa

La nostra oferta educativa comprèn tres itineraris formatius diferenciats: International Access Programme (IAP), A Levels (currículum britànic) i Batxillerat Internacional (IB).

Els tres programes comparteixen assignatures comuns que tots els estudiants duen a terme.

El currículum britànic és un itinerari formatiu altament personalitzat que permet als estudiants dissenyar el seu pla d’estudis tot triant les assignatures que millor s’adapten als seus interessos.

Els exàmens A Level constitueixen el sistema d’accés estàndard per a les universitats britàniques i espanyoles, així com per a d’altres universitats de prestigi arreu del món. Els alumnes han de cursar un mínim de tres assignatures A Level d’una àmplia varietat d’opcions entre les quals poden escollir.

L’accés a les universitats depèn principalment de l’obtenció de bones qualificacions en aquests exàmens, juntament amb els resultats dels exàmens (I)GCSE de l’etapa anterior (Secundària).

El Batxillerat Internacional (IBDP) té el reconeixement i respecte de les principals universitats del món. Ofereix un enfocament multidisciplinari que proporciona als
estudiants una perspectiva més global, que els ajuda a l’hora de poder prendre decisions sobre els seus estudis futurs.

El currículum està format per un component troncal i sis grups d’assignatures. El tronc comú del Diploma inclou TOK (Theory of Knowledge), CAS (Creativity, Activity, Service) i un extended essay (treball de recerca). Cada grup d’assignatures comprèn diferents cursos, entre els quals els alumnes han d’escollir.

El International Access Programme (IAP) és un curs d’un any de durada que permet als estudiants de 16 anys accedir a una educació internacional, independentment del sistema educatiu del qual procedeixin, o del nivell d’anglès que tinguin.

Aquest primer any consisteix en un curs intensiu adaptat a les necessitats individuals de cada alumne en funció dels seus resultats acadèmics i nivell d’anglès. Està concebut perquè l’alumne pugui consolidar els seus coneixements previs, i conèixer el context i la cultura del nostre sistema educatiu.

El curs inclou una sèrie de matèries troncals, així com fins a un màxim de dues assignatures, tot això a nivell (I)GCSE. Un cop superat el curs amb èxit, l’estudiant és lliure d’escollir entre el Batxillerat Internacional o el currículum britànic (A levels) per tal de completar els dos anys de Batxillerat en el BSB.

bsb-nexus-preuniversity-programmes

Titulacions Espanyoles

El nostre pla d’estudis preuniversitari també compleix amb els requisits dels governs espanyol i català per obtenir el títol de batxiller, un cop superats els cursos i exàmens pertinents en els Years 12 i 13.

A més, preparem els nostres alumnes per a les Proves de Competències Específiques (PCE) per accedir a les universitats espanyoles.

Programa Troncal

Tots els estudiants del nostre programa d’Educació Preuniversitaria tenen l’oportunitat d’obtenir experiència i qualificacions en: esports i educació a l’aire lliure (International Award), arts creatives i expressivitat, habilitats per a la vida, destreses personals i socials, treball per a la comunitat i pràctiques professionals.

Programa d’Orientació Professional

Oferim un complet programa d’orientació professional per tal de guiar, aconsellar i, en definitiva, ajudar els alumnes a prendre decisions fonamentades sobre les opcions disponibles de cara al seu futur. El programa inclou les nostres fires d’universitats anuals, el fòrum de professions que compta amb la participació dels pares, i les presentacions que ofereixen moltes universitats internacionals de prestigi a la nostra escola.

Tecnologia

Animem als nostres alumnes a portar els seus propis portàtils tabletes a l’escola com a eina de suport a l’aula i d’estudi individual.

BSB Nexus

BSB Nexus és un campus dissenyat específicament per a estudiants amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys.

Aquest nou centre ofereix un model educatiu per a alumnes de 16 a 18 anys el valor diferencial del qual es basa no només en l’adquisició de coneixements acadèmics, sinó també, i molt especialment, en el desenvolupament d’habilitats del segle XXI, com ara pensament crític, intel·ligència emocional, comunicació i treball en equip, entre d’altres, que els permetin fer front a un món en constant canvi. L’objectiu de BSB Nexus és desenvolupar el màxim potencial dels estudiants en la seva preparació per a la universitat i futur professional.

El campus ha estat dissenyat per donar resposta a aquest enfocament educatiu amb zones d’estudi i espais socials que permeten treballar de forma autònoma i per projectes, tot potenciant capacitats personals com ara la iniciativa i el lideratge, així com habilitats socials i el sentit de pertinença a una comunitat.

bsb-nexus-global-preuniversity-experience-castelldefels-1

Descobreix les principals destinacions d’Educació Superior

Qualitat i Resultats Acadèmics