esenca

Foundation Stage

L'etapa d'Educació Infantil (o Early Years Foundation Stage, EYFS) estableix les pautes d'aprenentatge, desenvolupament i atenció dels nens d'entre 3 i 5 anys

L’etapa d’Educació Infantil (Early Years Foundation Stage) s’imparteix als campus de Sitges i Castelldefels del BSB. Aquest cicle comprèn l’educació i la cura dels nens d’edats compreses entre els 3 i els 5 anys, que poden incorporar-se en jornada completa o bé parcial.

Gràcies al nostre equip de professionals especialistes, amb àmplia experiència en aquesta etapa inicial, ens assegurem que els nostres alumnes se sentin a gust i segurs a l’escola, i que puguin desenvolupar la seva individualitat amb tota normalitat.

Treballem en estreta col·laboració amb els pares, oferint-los la possibilitat de participar activament en moltes de les activitats de l’escola, i, per tant, en l’educació dels seus fills.

Els espais de l’escola, tant interiors com exteriors, estan dissenyats especialment per a afavorir l’aprenentatge creatiu, imaginatiu i entretingut, de manera que els nens aprenguin a través del joc, plantegin preguntes, resolguin problemes, aprenguin a utilitzar la tecnologia i desenvolupin el pensament crític. Supervisem totes les activitats i avaluem el progrés de cada nen, la qual cosa ens permet dissenyar noves oportunitats d’aprenentatge estimulants per a cada alumne.

Un dels factors clau del nostre treball és desenvolupar les habilitats comunicatives i l’aprenentatge de la llengua anglesa en particular, a més de la llengua nativa de l’alumne. Per això, confeccionem programes específics, adaptats a les necessitats i destreses individuals de cadascun d’ells.