Key Stage 1

El currículum de Key Stage 1 (KS1) estableix les pautes d'aprenentatge i desenvolupament dels nens d'entre 5 i 7 anys

Key Stage 1

Impartim Educació Primària tant en el campus de Castelldefels com en el de Sitges.

El Currículum Britànic estableix l’aprenentatge i les expectatives per a Key Stage 1 (Year 1 i Year 2). Els alumnes a Key Stage 1 accedeixen a la primera etapa de l’educació primària.

Les àrees cobertes en KS1 inclouen:

  • Lectura
  • Escriptura
  • Comprensió i expressió oral
  • Matemàtiques
  • Ciències

L’Anglès (lectura, comprensió oral, expressió oral i expressió escrita), les Matemàtiques i les Ciències són les assignatures bàsiques de l’educació primària i, com a tals, són la part essencial de l’aprenentatge setmanal dels nens.

Altres assignatures del Currículum Britànic són: Informàtica, Història, Geografia, Art, Música i Educació física.

A més, els alumnes de Year 1 reben dues classes de Castellà a la setmana i comencen amb les classes de Català a partir de Year 2.

Totes les assignatures s’imparteixen a través d’un enfocament temàtic creatiu. A The British School of Barcelona creiem que l’aprenentatge ha de ser significatiu, per la qual cosa donem als nens l’oportunitat d’aprendre d’una manera que els sigui familiar i rellevant a la seva vida quotidiana.