Key Stage 2

El currículum de Key Stage 2 (KS2) estableix les pautes d'aprenentatge i desenvolupament dels nens d'entre 7 i 11 anys

Key Stage 2

Impartim Educació Primària tant en el campus de Castelldefels com en el de Sitges.

El Currículum Britànic estableix l’aprenentatge i les expectatives per a Key Stage 2 (des de Year 3 fins a Year 6). Els alumnes a Key Stage 2 accedeixen a la segona etapa de l’educació primària.

Totes les assignatures s’imparteixen a través d’un enfocament temàtic creatiu, mitjançant diferents estratègies d’ensenyament amb els nens, ja sigui treballant individualment, de forma cooperativa en grups reduïts o grans, i de vegades amb tota la classe. A The British School of Barcelona creiem que l’aprenentatge ha de ser significatiu, per la qual cosa donem l’oportunitat de promoure el desenvolupament moral, social i cultural dels alumnes.

En aquesta etapa animem als nens a aprendre, practicar, combinar, desenvolupar i perfeccionar una àmplia gamma d’habilitats a través del seu treball. Existeixen sis habilitats principals que els permeten millorar el seu aprenentatge i rendiment tant en l’educació com en el treball i en la vida:

  • Comunicació
  • Aplicació de les Matemàtiques
  • Tecnologies de la informació
  • Treball en equip
  • Millora del propi aprenentatge i rendiment
  • Resolució de problemas

Fomentem el desenvolupament moral, social i cultural dels nostres alumnes a través del nostre Programa d’Enriquiment Educatiu i d’un variat programa d’activitats extraescolars que ofereixen als nens noves oportunitats d’expressar-se i gaudir en Primària, no només acadèmicament sinó també en l’àmbit dels esports, les arts i la música.