Key Stage 3

El currículum de Key Stage 3 (KS3) estableix les pautes d'aprenentatge i desenvolupament dels alumnes d'entre 11 i 14 anys

Key Stage 3

Durant el curs 2016-2017 impartim Educació Secundària tant en el campus de Castelldefels com en el de Sitges. A partir de setembre de 2017 tota l’Educació Secundària tindrà lloc en el campus de Castelldefels i en el nou International Pre-University Centre.

El Currículum Britànic estableix l’aprenentatge i les expectatives per a Key Stage 3 (des de Year 7 fins a Year 9).

Key Stage 3 constitueix la primera etapa de l’educació secundària. Durant aquests tres primers anys, els estudiants tenen professors especialistes per a cada assignatura i un tutor que els ofereix suport i orientació, i que es responsabilitza del seu benestar i progrés general.

La prioritat del cicle de Key Stage 3 és garantir que l’oferta formativa dels alumnes sigui variada i atractiva, i que afavoreixi el desenvolupament de competències de la llengua anglesa juntament amb les de dos idiomes addicionals. Com a part del currículum acadèmic, proporcionem un exhaustiu programa d’enriquiment educatiu en el qual es cobreixen diferents temàtiques, com, per exemple, parlar en públic o la tecnologia alimentària. En aquesta etapa de creixement dels joves, també impartim una assignatura que comprèn les àrees de desenvolupament personal i social, juntament amb educació per a la salut, per tal de cobrir els aspectes més importants de l’adolescència.

Les assignatures obligatòries de KS3 són:

 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Ciències
 • Història/Socials
 • Geografia
 • Llengües estrangeres
 • Tecnologies de la informació
 • Art i Disseny
 • Música
 • Educació física
 • Educació personal, social i emocional

A l’escola seguim les seccions més rellevants del Currículum Britànic. A més, complim amb els requisits del Pla d’Estudis d’Espanya, de manera que els estudiants d’entre 16 i 18 anys puguin obtenir les qualificacions del sistema educatiu britànic i les homologacions al sistema educatiu espanyol.