Key Stage 4

El currículum de Key Stage 4 (KS4) estableix les pautes d'aprenentatge i desenvolupament dels alumnes d'entre 14 i 16 anys

Key Stage 4 Curriculum

Durant el curs 2016-2017 impartim Educació Secundària tant en el campus de Castelldefels com en el de Sitges. A partir de setembre de 2017 tota l’Educació Secundària tindrà lloc en el campus de Castelldefels i en el nou International Pre-University Centre.

El Currículum Britànic estableix l’aprenentatge i les expectatives per a Key Stage 4 (Year 10 i Year 11).

Els estudiants de Key Stage 4 entren en l’última etapa de l’educació obligatòria i al llarg d’aquests dos anys es preparen per als exàmens del Certificat General Internacional d’Educació Secundària (IGCSE). Les assignatures s’estudien ara amb més profunditat. Alguns d’elles són obligatòries i altres poden escollir com a optatives.

També oferim un ampli programa d’esports, arts creatives, desenvolupament personal i social, i educació per a la salut, que complementa i amplia el treball dut a terme a Key Stage 3, amb l’objectiu de posar especial èmfasi en les oportunitats, responsabilitats i experiències que els joves tindran en el futur.

Les assignatures obligatòries són:

 • Anglès
 • Literatura anglesa
 • Matemàtiques
 • Biologia
 • Tecnologies de la informació
 • Llegües i Literatura espanyola
 • Català
 • Educació física
 • Educació personal, social i emocional

Les assignatures optatives inclouen:

 • Física
 • Art
 • Música
 • Química
 • Història
 • Francès
 • Geografia
 • Empresarials
 • Teatre
 • Educació física GCSE

Els alumnes han d’escollir tres assignatures optatives.

La nostra escola és un centre acreditat per dur a terme els exàmens CIE de la Universitat de Cambridge, així com els exàmens EDEXCEL. El rang de qualificacions va des de A* fins a G, tot i que per a les convalidacions a estudis espanyols o per passar a l’etapa educativa següent (KS5-Advanced Level) només es tenen en compte aquelles assignatures la nota final de les quals està entre A* i C. Cal obtenir un mínim de cinc qualificacions entre A* i C per passar a Pre-University i així poder accedir a estudis superiors.