esenca

Educació Preuniversitària

El nostre programa d'educació preuniversitària està adreçat a estudiants amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys (Years 12 i 13)

Educació Preuniversitària

El programa que oferim està dissenyat per garantir que els estudiants puguin obtenir els millors resultats possibles en els seus exàmens, alhora que reben les oportunitats i el suport necessaris per preparar-los per al seu futur fora de l’escola: per a les millors carreres universitàries, per a treballs que encara no han estat ni imaginats, per a una vida pròspera i feliç en un món en constant evolució.

Cada any els nostres estudiants són acceptats per estudiar a les millors universitats del Regne Unit, Espanya i altres països del món. L’àmplia majoria dels alumnes que es graduen en el BSB obtenen plaça a la universitat que han escollit com a primera opció. (Llegir-ne més)

 

La Nostra Oferta Educativa

 

Advanced Level Examinations (A Levels)

Els exàmens A Level constitueixen el sistema d’accés estàndard per a les universitats britàniques i espanyoles, així com a d’altres universitats de prestigi arreu del món. Els alumnes han de cursar un mínim de tres assignatures A Level d’una àmplia varietat d’opcions entre les quals poden escollir. L’accés a les universitats depèn principalment de l’obtenció de bones qualificacions en els exàmens, juntament amb els resultats dels exàmens (I) GCSE de l’etapa anterior.

 

International Baccalaureate® (IB) Diploma Programme (DP)

El Batxillerat Internacional (IBDP) té el reconeixement i respecte de les principals universitats del món. El currículum està format per un component troncal i sis grups d’assignatures. El tronc comú del Diploma inclou TOK (Theory of Knowledge), CAS (Creativity, Activity, Service) i un extended essay (treball de recerca). Cada grup d’assignatures comprèn diferents cursos, entre els quals els alumnes han d’escollir.

 

Foundation Programme

Curs d’un any de durada que permet als alumnes incorporar-se a la nostra educació post-16, independentment del sistema educatiu del qual procedeixin, encara que subjecte a un nivell d’anglès adequat i una actitud positiva cap a l’aprenentatge. El curs comprèn una part troncal del contingut del currículum (I)GCSE amb fins a dues assignatures (I)GCSE en el nostre campus principal a Castelldefels. Un cop superat aquest curs, els estudiants poden optar entre cursar el currículum d’A Levels o el del Batxillerat Internacional (IBDP) per completar els dos següents cursos al BSB.

 

Titulacions Espanyoles

El nostre pla d’estudis preuniversitari també compleix amb els requisits dels governs espanyol i català per obtenir el títol de batxiller, un cop superats els cursos i exàmens pertinents en els Years 12 i 13.

 

Programa Troncal

Tots els estudiants del nostre programa d’educació preuniversitària tenen l’oportunitat d’obtenir experiència i qualificacions en esports i educació a l’aire lliure (International Award), arts creatives i expressivitat, independència, destreses personals i socials, treball per a la comunitat i pràctiques professionals.

 

Programa d’Orientació Professional

Oferim un complet programa d’orientació professional per guiar, aconsellar i, en definitiva, ajudar els alumnes a prendre decisions fonamentades sobre les opcions disponibles de cara al seu futur. El programa inclou les nostres fires d’universitats anuals, el fòrum de professions que compta amb la participació dels pares, i les presentacions que ofereixen moltes universitats internacionals de prestigi a la nostra escola.

 

Tecnologia

Animem els nostres alumnes a portar els seus propis portàtils/tabletes a l’escola com a eina de suport a l’aula i d’estudi individual.