Key Stages

El Currículum Nacional d'Anglaterra està estructurat en etapes formatives (o “Key Stages”). Al final de cada etapa, el progrés dels estudiants és avaluat formalment

El Currículum Britànic està organitzat en blocs d’anys denominats “Key Stages” (KS). Cada etapa (o Key Stage) estableix les pautes d’aprenentatge i desenvolupament, així com els objectius pedagògics, corresponents a cada edat o nivell.

El pla d’estudis comprèn els coneixements essencials que els estudiants necessiten per esdevenir ciutadans educats juntament amb altres experiències estimulants que promouen el seu desenvolupament espiritual, moral, cultural i físic.

En el nostre afany per treure el millor dels nostres alumnes, planifiquem el pla d’estudis de forma meticulosa per fixar uns objectius deliberadament ambiciosos per a cadascun d’ells. Així, ens esforcem per ampliar el treball dels estudiants, el rendiment supera considerablement la mitjana, i avaluem de forma específica a aquells que han mostrat un nivell de progrés una mica inferior.

A partir de Key Stage 4, preparem els nostres alumnes per als exàmens (I)GCSE i A Level dels tribunals externs de Cambridge International Examinations (CIE) i Edexcel.

A més, els nostres estudiants estan acreditats per obtenir els certificats d’educació secundària obligatòria (ESO) i de Batxillerat del sistema educatiu espanyol.

Estructura del Currículum Nacional Britànic

EdatCursKey StageAvaluació
3 i 4NurseryEYFSn/a
4 i 5ReceptionEYFSn/a
5 i 6Year 1KS1n/a
6 i 7Year 2KS1n/a
7 i 8Year 3KS2n/a
8 i 9Year 4KS2n/a
9 i 10Year 5KS2n/a
10 i 11Year 6KS2n/a
11 i 12Year 7KS3n/a
12 i 13Year 8KS3n/a
13 i 14Year 9KS3n/a
14 i 15Year 10KS4exámenes (I)GCSE
15 i 16Year 11KS4exámenes (I)GCSE
15 i 16Year 12International Pre-UniversityAS + A Levels + IBDP
16 i 17Year 13International Pre-UniversityAS + A Levels + IBDP

EYFS: Early Years Foundation Stage

KS: Key Stage