Key Stages

El Currículum Nacional d'Anglaterra està estructurat en etapes formatives (o “Key Stages”). Al final de cada etapa, el progrés dels estudiants és avaluat formalment

El Currículum Britànic està organitzat en blocs d’anys denominats “Key Stages” (KS). Cada etapa (o Key Stage) estableix les pautes d’aprenentatge i desenvolupament, així com els objectius pedagògics, corresponents a cada edat o nivell.

El pla d’estudis comprèn els coneixements essencials que els estudiants necessiten per esdevenir ciutadans educats juntament amb altres experiències estimulants que promouen el seu desenvolupament espiritual, moral, cultural i físic.

En el nostre afany per treure el millor dels nostres alumnes, planifiquem el pla d’estudis de forma meticulosa per fixar uns objectius deliberadament ambiciosos per a cadascun d’ells. Així, ens esforcem per ampliar el treball dels estudiants el rendiment supera considerablement la mitjana, i avaluem de forma específica a aquells que han mostrat un nivell de progrés mica inferior.

A partir de Key Stage 4, preparem els nostres alumnes per als exàmens (I)GCSE i A Level dels tribunals externs de Cambridge International Examinations (CIE) i Edexcel.

A més, els nostres estudiants estan acreditats per obtenir els certificats d’educació secundària obligatòria (ESO) i de Batxillerat del sistema educatiu espanyol.

Estructura del Currículum Nacional Britànic

Edat Curs Key Stage Avaluació
3 i 4 Nursery EYFS n/a
4 i 5 Reception EYFS n/a
5 i 6 Year 1 KS1 n/a
6 i 7 Year 2 KS1 n/a
7 i 8 Year 3 KS2 n/a
8 i 9 Year 4 KS2 n/a
9 i 10 Year 5 KS2 n/a
10 i 11 Year 6 KS2 n/a
11 i 12 Year 7 KS3 n/a
12 i 13 Year 8 KS3 n/a
13 i 14 Year 9 KS3 n/a
14 i 15 Year 10 KS4 exámenes (I)GCSE
15 i 16 Year 11 KS4 exámenes (I)GCSE
15 i 16 Year 12 International Pre-University AS + A Levels + IBDP
16 i 17 Year 13 International Pre-University AS + A Levels + IBDP

EYFS: Early Years Foundation Stage

KS: Key Stage