esenca

Per què una Escola Britànica?

The British School of Barcelona és una de les millors escoles internacionals d'Espanya. Seguim un sistema educatiu britànic altament professional que prepara als nostres alumnes de forma eficaç per a la seva vida més enllà de l'escola

Moltes famílies s’interessen per la nostra escola perquè l’ensenyament en anglès pot ser un passaport perquè els seus fills accedeixin a les millors universitats internacionals i així millorar les seves perspectives laborals. Això és sens dubte correcte ja que tots els nostres alumnes, independentment del seu país d’origen, adquireixen un nivell fluid d’anglès. No obstant això, optar per una escola britànica és molt més que una mera elecció lingüística: suposa submergir-se en un sistema educatiu altament professional basat en l’encomiable aspiració que tots els estudiants assoleixin l’excel·lència integral, tant a dins com a fora de l’aula.

La qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge és l’eix al voltant del qual gira tot el que fem a la nostra escola. Això implica treballar perquè tots els nens obtinguin el seu màxim potencial, incloent-hi tots aquells que tinguin necessitats educatives especials, així com als estudiants amb capacitats excepcionals als quals hem d’estimular perquè puguin seguir superant-se. La formació contínua i el desenvolupament professional del nostre professorat garanteix un elevat estàndard educatiu i els millors resultats.

El Currículum Britànic comprèn els coneixements essencials que els estudiants necessiten per esdevenir ciutadans educats, juntament amb altres experiències estimulants que promouen el seu desenvolupament espiritual, moral, cultural i físic. Està organitzat en blocs d’anys denominats “Key Stages” (KS). Cada etapa (o Key Stage) estableix les pautes d’aprenentatge i desenvolupament, així com els objectius pedagògics, corresponents a cada edat o nivell.

A més del pla d’estudis, el nostre Programa d’Enriquiment Educatiu inclou una variada selecció d’activitats esportives, atrevides, creatives i musicals emmarcades dins de la jornada escolar que contribueixen al desenvolupament personal de tots els alumnes.

En ser examinats per diversos sistemes públics d’avaluació, podem comparar el nostre rendiment amb el d’altres escoles del Regne Unit. Cada tres anys superem una inspecció com a Escola Britànica de l’Exterior (British School Overseas o BSO), bé de Cambridge Education o de SIS (School Inspection Service).

En resum, The British School of Barcelona ofereix una educació integral, britànica i internacional, que prepara els alumnes per fer front amb èxit la vida després de la seva estada a l’escola.