Filosofia Per a Nens

Filosofia Per a Nens

La Filosofia per a Nens o P4C (Philosophy for Children) és un enfocament d’aprenentatge i ensenyament que potencia les capacitats de raonament i comunicació del nen, millora la seva autoestima i els seus assoliments acadèmics.

En P4C, es comparteix un estímul (històries, vídeos o imatges) amb un grup de nens. A continuació, i concorde a l’essència de P4C, se’ls anima a fer preguntes filosòfiques i profundes sobre aquest estímul. Després, els nens voten per a triar la pregunta que els agradaria explorar més. El professor els deixarà un temps per a pensar i raonar la pregunta per separat abans de compartir les seves idees i opinions amb el grup o comunitat de qüestionament. Amb el temps, el professor animarà als nens a pensar de manera més profunda i filosòfica encoratjant els quatre tipus de pensaments de P4C: crític, creatiu, col·laboratiu i solidari.

P4C promou un fòrum per a dialogar obertament amb participants que no s’acontenten a compartir idees i opinions només com si fossin informació sense més. En canvi, busquen fer preguntes, examinar arguments i explorar alternatives. Però, per sobre de tot, busquen comprendre’s els uns als altres. És possible trobar una dimensió filosòfica, i per tant una oportunitat de pensar filosòficament, en totes les assignatures del currículum.

Els estudis indiquen que entre els beneficis de P4C per als alumnes es troba:

  • Desenvolupament de capacitats cognitives
  • Desenvolupament de la capacitat de pensament crític i de dialogar a l’aula
  • Desenvolupament emocional i social

Tots els alumnes de Primària i Secundària reben sessions de P4C amb regularitat.