Homologació de Titulacions Espanyoles

Titulacions Espanyoles

El nostre currículum de Batxillerat també assegura que els alumnes puguin complir els requisits dels governs d’Espanya i Catalunya per a poder obtenir qualificacions del batxillerat espanyol, sempre que completin els cursos i avaluacions rellevants durant Year 12 i 13.

Així mateix, preparem als nostres alumnes per a accedir a les universitats espanyoles mitjançant les proves específiques requerides (PCE o Pruebas de Competencias Específicas) com a part de l’examen d’accés a la universitat obligatori (EBAU o Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad).