Projecte d’Educació Entre Iguals

Projecte d’Educació Entre Iguals

Aquest curs, i en col·laboració amb la Mental Health Foundation, hem començat a implementar el Projecte d’Educació Entre Iguals, inspirat en la idea que els joves amb problemes emocionals sovint senten que el millor suport i assessorament prové dels seus propis companys d’escola.

El Projecte d’Educació Entre Iguals (PEP, de les seves sigles en anglès Peer Education Project) ofereix a aquests joves els coneixements i comprensió necessaris per a cuidar de la seva salut emocional; durant cinc setmanes, els alumnes exploren temes com:

  • conscienciació sobre la salut mental
  • estigmatització i discriminació
  • millorar la salut
  • buscar ajuda
  • fer costat als amics

El programa ha estat introduït aquest curs en Secundària i consisteix en cinc sessions sobre el benestar emocional i social, que són impartides a tots els alumnes de Years 7 i 8 per companys de cursos superiors.