Valors

La Missió i els Valors de The British School of Barcelona han estat inspirats pel conjunt de la comunitat escolar: personal, estudiants i pares i mares

La missió de The British School of Barcelona

The British School of Barcelona és una comunitat educativa compromesa i amb elevades expectatives.

Els nostres objectius educatius

  • Acadèmic:
    Fomentem el pensament crític i creatiu dins d’una cultura de suport i superació.
  • Personal:
    Facilitem el creixement personal establint expectatives elevades i demostrant compromís, capacitat d’adaptació i respecte cap als altres.
  • Global:
    Obrem com a ciutadans globals, que acollim la diversitat, ajudem i som ajudats, i ens mantenim fidels als nostres principis.

Visita el BSB i les nostres instal·lacions