esenca

Informes d'Inspecció

El nostre informe d'inspecció més recent reconeix l'esforç i els resultats dels alumnes i del personal de The British School of Barcelona Castelldefels.

Informe d'Inspecció

L’objectiu de The British School of Barcelona Castelldefels és oferir un programa d’estudis integral i proporcionat, impartit per professors especialistes, que permeti als nostres estudiants obtenir les qualificacions corresponents als sistemes britànic i espanyol. El nostre principal compromís resideix en el desenvolupament personal dels nostres alumnes, per la qual cosa planifiquem un ampli programa d’enriquiment educatiu dins de la jornada escolar a través del qual els alumnes poden desenvolupar noves habilitats i coneixements, alhora que gaudeixen de noves experiències més enllà del pla d’estudis acadèmic.

Cada tres anys superem una inspecció com a Escola Britànica de l’Exterior (British School Overseas o BSO), bé de Cambridge Education o de SIS (School Inspection Service).

Consulta el següent enllaç per accedir al manual d’inspecció de SIS (SIS BSO Handbook for inspecting British Schools Overseas) utilitzat per les Escoles Britàniques de l’Exterior (British School Overseas o BSO) com a base dels seus estàndards professionals- per conèixer els criteris sobre els quals l’escola és avaluada durant el procés d’inspecció.

 

the-british-school-of-barcelona-BSO-inspected


The British School of Barcelona Castelldefels - Informe d'Inspecció

Març 2016

Fragments destacats de l’informe:
(Per consultar el darrer informe d’inspecció complert, fes clic a l’enllaç de l’esquerra)

“La consistència d’un bon sistema d’ensenyament al llarg del temps és la raó per la qual tots els estudiants fan un progrés notable.”

“El director executiu gestiona la feina de l’escola amb experiència i lideratge. Amb ell col·labora un equip directiu capaç i una plantilla que comparteix la seva visió i ambició. Aquest objectiu compartit és el que està impulsa al col·legi cap endavant i li confereix una gran capacitat per seguir millorant. En conjunt, l’equip directiu garanteix que es compleixin els estàndards del departament d’Escoles Britàniques de l’Exterior (BSO).”

“Els alumnes aprenen extraordinàriament bé en totes les etapes formatives i demostren un elevat nivell de progrés de manera consistent.”

“En Early Years, els nens progressen adequadament. Això també és així en els cursos de Key Stage 1 i 2. En Key Stage 3, les proves de seguiment de l’escola demostren que els alumnes es troben dins del rang de capacitat adequat i que el seu progrés és molt bo, especialment en anglès.”

“Els resultats de (I)GCSE al final de Key Stage 4 són excel·lents.”

“Això és molt superior a la mitjana al Regne Unit.”

“En moltes classes els estudiants gaudeixen amb les tasques que els suposen un repte, estan molt motivats i treballen a un ritme exigent, la qual cosa garanteix un progrés molt ràpid en el seu aprenentatge.”

“Això es deu als excel·lents coneixements, habilitats i comprensió que han adquirit en les classes de Llenguatge i Matemàtiques al llarg de la seva estada a l’escola. Es tracten mútuament amb respecte creant un ambient relaxat i tranquil que afavoreix l’aprenentatge.”

“El sistema d’ensenyament i d’avaluació són bons. Són bons de forma consistent en Early Years, a Primària ia Key Stage 3. A Secundària, el sistema d’ensenyament és particularment fort en Batxillerat. La consistència d’un sistema d’ensenyament bo al llarg del temps és el motiu pel qual tots els estudiants progressen de manera destacada i obtenen resultats notables.”

“Els amplis coneixements de les assignatures dels professors, així com les seves preguntes i expectatives, constitueixen un avantatge significatiu.”

“Els professors gaudeixen de l’ensenyament i les relacions personals són excepcionals.”

“Els professors es beneficien enormement de l’excel·lent suport i orientació que reben sobre els alumnes que tenen l’anglès com a segona llengua i dels que tenen necessitats educatives especials.”

“El desenvolupament personal dels estudiants és excepcional en una escola que valora tothom.”

“En totes les classes, en els descansos i en qualsevol lloc de l’escola els estudiants es comporten de manera impecable. Aquesta excel·lent actitud a la feina es manté i evoluciona a mesura que els alumnes passen a Secundària i Batxillerat. Estan molt ben preparats per prosperar en el futur quan marxin de l’escola.”

“Les polítiques de l’escola relacionades amb la salut, el benestar i la seguretat dels estudiants és excepcional. Des de la darrera inspecció, els gestors han dut a terme un examen exhaustiu de tots els procediments. El procés de selecció de personal compleix amb la normativa vigent. S’ha pres en consideració la necessitat d’equilibrar els requisits legals del Regne Unit amb els de la legislació espanyola i catalana.”

“La qualitat i l’eficàcia de l’equip directiu són bones. El director executiu recentment designat proposa un pla d’acció molt clar, realista i ambiciós per millorar el sistema d’ensenyament i les instal·lacions de l’escola.”

“Com a resultat, la moral és alta i les relacions entre el personal, els estudiants, els pares i el propietari de l’escola són bones.”

“En general els pares mantenen una bona relació de treball amb l’escola. Els qüestionaris completats pels pares, encara que fos un nombre reduït, serveixen de suport.”

“El sistema d’ensenyament en Early Years és molt eficaç. Els nens s’inicien en l’educació de forma segura. Els professors coneixen la seva matèria i comprenen com aprenen els nens més petits.”