esenca

Qualitat i Resultats Acadèmics

A The British School of Barcelona estem compromesos amb l'excel·lència integral. Això implica poder garantir els estàndards educatius més elevats i els millors resultats


Resultats acadèmics destacats

82%

de les qualificacions dels A Levels van ser entre A* i C

94%

dels estudiants van obtenir 5 o més (I)GCSE amb qualificacions entre A* i C

53%

d’aquestes qualificacions de (I)GCSE van ser A* o A

A The British School of Barcelona estem compromesos amb l’excel·lència integral. Això implica:

  • Garantir un estàndard elevat d’ensenyament a tots els nivells.
  • Impartir una educació de primera qualitat a l’aula.
  • Aconseguir que tots els alumnes desenvolupin el seu potencial, independentment de quines siguin les seves necessitats i habilitats, amb una oferta educativa variada i flexible.
  • Oferir als alumnes múltiples possibilitats de descobrir els seus talents.
  • Fomentar l’ambició acadèmica a través d’un pla d’estudis complet i elaborat de forma acurada.
  • Crear un entorn educatiu apropiat que faciliti un aprenentatge i un ensenyament efectius.

La combinació de tots aquests elements clau fa possible que cada any els nostres estudiants demostrin un nivell de rendiment excel·lent en els seus exàmens. Els notables resultats obtinguts tant en els exàmens (I)GCSE com en els A Level són un reflex de l’enorme talent dels nostres alumnes i del nostre personal docent, i un reconeixement de la seva vàlua, dedicació i compromís.

Resum de Resultats d'Exàmens Externs 2007-2015

Els espectaculars resultats dels nostres alumnes en les convocatòries d’examen de Cambridge de novembre i juny són reconeguts a nivell internacional: cada any els alumnes amb les millors qualificacions reben els prestigiosos premis de Cambridge International Examinations en reconeixement al seu gran esforç i talent.

Curs
A Level % A*-A
A Level %A*-C
AS Level % A
AS Level %A-C
%(I)GCSE 5+A*-C (entre totes les assignatures)
%(I)GCSE 5+A*-C (incl. Matemàtiques i Anglès)
% A*-A grade (I)GCSE
% A*-A grade (I)GCSE
2007–2008
29
69
43
74
94
N/A
47
94
2008–2009
46
82
43
71
98
90
55
94
2009–2010
44
81
41
79
100
82
41
88
2010–2011
49
91
29
61
98
95
58
95
2011–2012
25
62
34
70
96
94
56
93
2012–2013
26
82
35
73
98
98
52
92
2013–2014
42
78
43
78
98
98
60
94
2014–2015
34
82
51
76
92
92
53
92

Outstanding Cambridge Learner Awards

El programa “Outstanding Cambridge Learner Awards” distingeix l’èxit dels estudiants que participen en els exàmens de Cambridge en més de 40 països de tot el món. Cambridge situa els estudiants al centre dels seus programes i titulacions internacionals inspirats pels millors pensadors del sector educatiu. Els premis són un reflex de l’enorme talent a Espanya, no només entre els alumnes, sinó també dins de la professió docent a The British School of Barcelona.

Categoria Alumne/a Assignatura Qualificacions Cambridge International Convocatoria Examen
Top in country Nidia Prova General AS Level Juny 2015
Top in country Alexander Literatura anglesa AS Level Juny 2015
Top in country Diego Literatura anglesa AS Level Juny 2015
Top in country HerminiaAnglès com a Llengua Nativa (Examen Oral) IGCSE Novembre 2014
High achievement Alejandro Empresarials AS Level November 2014
Top in Spain Hannah Geografia AS Level Juny 2014
Top in Spain KabilanBiologia, Química i Física A Level Juny 2014
Top in Spain OlgaLiteratura anglesa A Level Juny 2014
High Achievement Diego Física IGCSE Novembre 2013