Qualitat i Resultats Acadèmics

A The British School of Barcelona estem compromesos amb l'excel·lència integral. Això implica poder garantir els estàndards educatius més elevats i els millors resultats

La qualitat de la nostra activitat és avaluada amb regularitat per part d’inspectors del Regne Unit, així com pel servei d’inspecció de BSO (British Schools Overseas), per CIS (Council of International Schools), pels diferents organismes examinadors i pel mateix Grup Cognita.

Aspectes acadèmics destacats 2018

A The British School of Barcelona estem compromesos amb l’excel·lència integral. Això implica:

  • Garantir un estàndard elevat d’ensenyament a tots els nivells.
  • Impartir una educació de primera qualitat a l’aula.
  • Aconseguir que tots els alumnes desenvolupin el seu potencial, independentment de quines siguin les seves necessitats i habilitats, amb una oferta educativa variada i flexible.
  • Oferir als alumnes múltiples possibilitats de descobrir els seus talents.
  • Fomentar l’ambició acadèmica a través d’un pla d’estudis complet i elaborat de forma acurada.
  • Crear un entorn educatiu apropiat que faciliti un aprenentatge i un ensenyament efectius.

La combinació de tots aquests elements clau fa possible que cada any els nostres estudiants demostrin un nivell de rendiment excel·lent en els seus exàmens.

%

de les qualificacions dels IGCSEs van ser entre 5 A* i C

%

de les qualificacions dels IGCSEs van ser entre A* i A en totes les asignatures

%

de les qualificacions dels A Levels van ser entre A* i C en totes les asignatures

%

de les qualificacions dels A Levels van ser entre A* i A en totes les asignatures

Aspectes destacats dels IGCSEs de 2018

%

de les qualificacions dels IGCSEs van ser entre A* i A en Música

%

de les qualificacions dels IGCSEs van ser entre A* i A en Francès

%

de les qualificacions dels IGCSEs van ser entre A* i A en Geografia

Aspectes destacats dels A Levels de 2018

%

de les qualificacions dels A Levels van ser entre A* i B en Further Maths

%

de les qualificacions dels A Levels van ser entre A* i B en Art

%

de les qualificacions dels A Levels van ser entre A* i B en Literatura Anglesa

Aspectes destacats de PCE de 2018

En el 2018, 38 alumnes graduats de BSB van accedir a universitats espanyoles. 
10 d’aquests alumnes van prendre part en les 
Proves de Competències Específiques (PCE) requerides. 

D’entre tots els graduats de BSB que van obtenir plaça a una universitat espanyola, 7 van obtenir una beca parcial o total gràcies als seus resultats acadèmics excepcionals.

* PCE: Proves de Competències Específiques (requerides per accedir a determinats graus amb elevada demanda a les universitats espanyoles)

Resum de Resultats d'Exàmens Oficials (Externs)

Curs
A Level % A*-A
A Level %A*-C
%(I)GCSE 5+A*-C (entre totes les assignatures)
%(I)GCSE 5+A*-C (incl. Matemàtiques i Anglès)
% A*-A grade (I)GCSE
% A*-C grade (I)GCSE
2017–2018
34
76
91
87
44
89
2016–2017
42
81
96
94
51
90
2015–2016
47
81
100
96
46
90
2014–2015
34
82
93
93
53
92
2013–2014
442
84
98
98
60
94
2012–2013
36
82
98
98
52
92
2011–2012
25
62
96
94
56
93
2010–2011
49
91
98
95
58
95
2009–2010
44
81
100
82
41
88
2008–2009
46
82
98
90
55
94
2007–2008
29
69
94
Dades no disponibles
47
94

Outstanding Cambridge Learner Awards

Els nostres alumnes obtenen cada any uns resultats acadèmics excel·lents en els seus exàmens oficials externs, molt per sobre de la mitjana al Regne Unit. El prestigiós programa anual Outstanding Cambridge Learner Awards també distingeix als nostres estudiants amb millors qualificacions en els exàmens (I)GCSE i A Level, en reconeixement de l’enorme talent i esforç no només entre els alumnes, sinó també dins del nostre claustre de docents.

El programa “Outstanding Cambridge Learner Awards” distingeix l’èxit dels estudiants que participen en els exàmens de Cambridge en més de 40 països de tot el món. Cambridge situa els estudiants al centre dels seus programes i titulacions internacionals inspirats pels millors pensadors del sector educatiu.

‘Top in the World’ fa referència als alumnes que han obtingut la major puntuació en tot el món en una determinada assignatura.

‘Top in Spain’ fa referència als alumnes que han obtingut la major puntuació en el seu país en una determinada assignatura.

‘High Achievement’ s’atorga a aquells estudiants que han obtingut les millors qualificacions en el seu país en aquelles assignatures que no solen escollir-se tan habitualment.

 

    
Categoria Assignatura Qualificacions Cambridge International Convocatoria Examen
Top in the WorldTecnologia de la Informació i la ComunicacióIGCSEJuny 2018
Top in SpainBiologiaAS LevelJuny 2018
Top in SpainGeografiaAS LevelJuny 2018
Top in SpainQuímicaA LevelJuny 2018
Top in SpainLiteratura AnglesaA LevelJuny 2018
Top in SpainGeografia Novembre 2017
Top in SpainEstudis Empresarials Novembre 2017
Top in SpainAnglès com a Segona Llengua Novembre 2017
High AchievementLiteratura AnglesaAS LevelNovembre 2016
High AchievementGeografiaAS LevelNovembre 2016
High AchievementBiologiaAS LevelNovembre 2016
High AchievementFísicaAS LevelNovembre 2016
High AchievementAnglès com a Segona LlenguaIGCSENovembre 2016
High AchievementAnglès com a Segona LlenguaIGCSENovembre 2016
Top in SpainProva GeneralAS LevelJuny 2015
Top in SpainLiteratura AnglesaAS LevelJuny 2015
Top in SpainLiteratura AnglesaAS LevelJuny 2015
Top in SpainAnglès com a Llengua Nativa (Examen Oral)IGCSENovembre 2014
High achievementEmpresarialsAS LevelNovembre 2014
Top in SpainGeografiaAS LevelJuny 2014
Top in SpainBiologia, Química i FísicaA LevelJuny 2014
Top in SpainLiteratura AnglesaA LevelJuny 2014
High AchievementFísicaIGCSENovembre 2013

Accés a la Universitat

Estem molt orgullosos dels excel·lents resultats acadèmics dels nostres alumnes. Suposen el passaport a les millors universitats del món i a un pròsper futur professional.

Fes clic a l’enllaç per conèixer algunes de les universitats on han estat acceptats els nostres alumnes durant els últims any, tant al Regne Unit, com a Espanya i arreu del món, així com les carreres universitàries que escullen després de la seva estada a l’escola: El futur dels nostres graduats