Valors

El nostre objectiu és proporcionar la millor educació per a un gran futur

La misió de The British School of Barcelona

The British School of Barcelona aspira a proporcionar una educació i una experiència d’aprenentatge altament efectives per tal de preparar ciutadans responsables, ben informats, segurs de si mateixos, educats, feliços i solidaris. A través d’un programa educatiu integral, ens proposem embarcar als nostres alumnes en un viatge ple d’oportunitats en el qual tots se sentin motivats per prosperar, independentment de les seves habilitats, necessitats o interessos, tot oferint-los un magnífic inici a la vida.

Els nostres objectius

  • Assegurar-nos que tots els alumnes, membres del personal i famílies se sentin recolzats, valorats i apreciats.
  • Oferir una oferta educativa contínua a alumnes d’entre 3 i 18 anys des de qualsevol de les etapes de formació en la qual s’incorporen a l’escola.
  • Inspirar “l’amor per l’aprenentatge” i preparar els alumnes per a la següent etapa del seu procés educatiu.
  • Celebrar la diversitat i la internacionalitat, tot assegurant-nos que cadascun dels nostres alumnes finalitza els seus estudis a l’escola havent adquirit una destresa multilingüe sòlida.
  • Oferir un pla d’estudis complet i variat que desperti l’interès i la imaginació de tots els nostres alumnes.

Creant els valors del BSB

A The British School of Barcelona volem contribuir en l’educació i el desenvolupament dels nostres joves estudiants perquè el dia de demà siguin membres educats i entusiastes, assenyats i segurs, instruïts i satisfets en una societat globalitzada. Resumidament, el que volem és preparar els nostres alumnes perquè siguin capaços de gaudir d’una vida feliç i plena.

Per tal d’aconseguir-ho, tots els membres de la comunitat escolar compartim una sèrie de valors i estàndards que perduraran al llarg de la seva vida i que sens dubte generaran un impacte positiu en tots i cadascun dels nostres nens i joves.

Els nostres valors sustenten tot el que fem a l’escola.

Visita el BSB i les nostres instal·lacions