Assistència Mèdica

Política de Salut i Seguretat

The British School of Barcelona vetlla per la salut i el benestar de tots els nostres estudiants. Part d’aquest compromís queda recollit en les nostres polítiques i procediments relatius al benestar, salut, seguretat i primers auxilis envers els nostres alumnes.

Encara que entenem que els pares/tutors sou els responsables principals de la cura de la salut dels vostres fills, a l’escola també ens preocupem d’atendre les necessitats mèdiques diàries dels nens, ja sigui aplicant primers auxilis per a les lesions més comunes, administrant medicaments, sempre prèvia autorització dels pares/tutors, o bé oferint atenció individualitzada a aquells alumnes que presenten necessitats de salut especials.

Per aquest motiu, demanem als pares informació precisa i actualitzada sobre les necessitats dels nens i sobre les mesures d’actuació en casos d’emergència. L’escola no administra cap medicació ni tractament mèdic als alumnes a menys que rebem la recepta del metge i l’autorització d’un dels pares/tutors. En situacions d’emergència mèdica i urgències, informem els pares i/o redirigim a la consulta d’un metge, segons convingui.

Espai Cardioprotegit

The British School of Barcelona és un espai cardioprotegit. Això vol dir que l’escola disposa d’un desfibril·lador semiautomàtic extern (DESA) i personal qualificat en l’ús d’agents cardioprotectors i àmpliament formats en la reanimació i l’ús del desfibril·lador.

El nostre programa DESA consisteix a:

  • Coordinar i implementar polítiques i protocols mèdics DESA
  • Coordinar i planificar cursos de formació i renovació DESA