Projectes CAS

Creativitat, Activitat, Servei (CAS)

Des de l’any 2018, tots els alumnes de Pre-University en The British School of Barcelona compten amb CAS com a assignatura obligatòria. Les sigles CAS signifiquen Creativitat, Activitat i Servei (CAS) i és un dels tres elements imprescindibles que tot alumne haurà de completar com a part del seu Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IBDP). En BSB, no obstant això, l’assignatura CAS és un requisit obligatori i programat per a totes les opcions de Year 12 (IB i A level) a causa de les experiències enriquidores que ofereix, encoratjant als alumnes a portar vides responsables i amb sentit; així mateix, els anima a intentar fer del món un lloc millor i més pacífic. En resum, CAS ofereix experiències no remunerades i voluntàries que comparteixen la meta comuna d’incrementar la participació positiva i activa tant a l’escola com en la comunitat local i internacional.

«Les universitats volen alumnes capaços de demostrar les seves experiències, sovint mitjançant els seus “personal statements” i entrevistes, duent a terme projectes que ampliïn els seus coneixements i capacitats. CAS fomenta el pensament creatiu, la resolució de problemes i la col·laboració entre els alumnes CAS demostra l'interès de l'alumne per continuar aprenent més enllà dels seus estudis i la possibilitat de participar en activitats i societats extracurriculars com a part de la seva vida universitària. En definitiva, CAS evidencia la capacitat de l'alumne de mostrar aspectes de la seva personalitat al costat de les seves competències acadèmiques per a oferir a la Universitat una imatge holística de l'alumne».

Rob Acker, CEO Salesforce.org

Resultats Acadèmics

S’espera que els alumnes BSB compleixin una sèrie d’objectius acadèmics almenys una vegada durant la seva participació en CAS*:

  1. Identificar els seus propis punts forts i habilitats, així com identificar àrees en les quals millorar
  2. Demostrar que han dut a terme reptes, desenvolupant noves habilitats en el procés
  3. Demostrar com iniciar i planificar una experiència CAS des de la seva concepció fins a la seva execució final
  4. Mostrar el seu compromís i constància cap a les experiències CAS mitjançant una participació regular i activa
  5. Demostrar les habilitats desenvolupades mitjançant les experiències CAS i identificar els beneficis de treballar en equip
  6. Demostrar un compromís amb qüestions d’importància global i dur a terme accions apropiades en resposta
  7. Identificar i considerar l’ètica de les eleccions i accions preses a l’hora de planificar i executar experiències CAS

(*) S’espera que els alumnes d’IB a BSB completin els 7 Objectius Acadèmics en un període de 18 mesos en CAS; per a alumnes de Level, CAS dura 10 mesos (durant Year 12) i, per tant, completaran Objectius Acadèmics durant aquest període, però no és necessari que completin les 7.

L’Experiència CAS

Una Experiència CAS segueix una sèrie de passos que, a la llarga, afavoreixen l’aprenentatge. Oferim una sèrie de projectes CAS cada any; alguns d’ells s’organitzen anualment i s’han fet un buit com a part de la cultura de BSB; uns altres varien de curs a curs per a complir amb els interessos i talents dels alumnes. Al final de cada curs, organitzem una Assemblea de Celebració CAS, en la qual els alumnes de Year 12 reflexionen sobre el desenvolupament i resultats dels projectes CAS que han dut a terme durant l’any i se’ls fa lliurament de certificats.

Conferència HMCE

Harvard Model Congress Europeu

CAS

Coordinadors d'Esports

Desenvolupament de destreses de lideratge

CAS

Caminada Benèfica

Per a Malayaka House

CAS

Produccions teatrals

"Amor i Informació"

CAS

Suport i Coordinació de Secundària

CAS

Conferencia MUN

Model de Nacions Unides

CAS

Comitè CAS

Esdeveniments i recaptacions tot l'any

CAS

Notícies Relacionades