Batxillerat

El nexe ideal entre l’escola i la universitat

El programa preuniversitari BSB Nexus constitueix una proposta educativa excel·lent perquè els/les joves obtinguin les qualificacions necessàries que els permetran accedir a les millors universitats del món, amb el desenvolupament social i personal adequat per triomfar en un món en constant evolució.

L'experiència BSB Nexus

BSB Nexus ofereix una experiència preuniversitària real en un entorn controlat, on els/les estudiants aprenen a gestionar el seu temps de manera efectiva, a prendre responsabilitats i a posar en marxa projectes en benefici de tota la comunitat.

Les expectatives són elevades, les oportunitats nombroses i els resultats impressionants.

A Levels

A Year 12, els/les estudiants tenen l'opció d'escollir els A Levels com a itinerari de Batxillerat.

En la majoria dels casos, trien tres assignatures d'A Levels entre setze opcions, a més de Llengua Castellana com a quarta assignatura.

Els oferim així mateix l'oportunitat de realitzar l'Extended Project Qualification (EPQ), un component optatiu dels estudis molt valorat per nombroses universitats.

Diploma IB

Com a alternativa als A Levels, els/les alumnes de Batxillerat BSB poden optar pel Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IBDP). El Diploma IB s'ofereix tant a BSB Nexus, a Castelldefels, com a BSB City, a Barcelona. Tots dos campus són Col·legis del Món de l'IB autoritzats per impartir el Programa del Diploma. Els Col·legis del Món de l'IB comparteixen una filosofia comuna -el compromís amb una educació internacional estimulant i d'alta qualitat- que considerem important per a l'alumnat.

Per fer-ho, han de cursar sis assignatures diferents, entre les quals s'inclouen de forma obligatòria les Matemàtiques, dos idiomes i com a mínim dues assignatures de ciències.

Així mateix, han de preparar un Extended Essay i participar en el programa de Creativitat, Activitat i Servei (CAS), que són components obligatoris del programa del Diploma d'IB.

Aprenentatge Experiencial

Titulacions Espanyoles

Tant l'IB com els A Levels permeten als / a les alumnes accedir a les universitats espanyoles. Tot i així, si volen obtenir fins a quatre punts addicionals per poder sol·licitar plaça en determinats graus de més demanda a Espanya, oferim un programa de classes particulars en una sèrie d'assignatures del sistema espanyol que tenen lloc després de la jornada escolar.

Desenvolupament Personal

Independentment de l'itinerari de Batxillerat escollit, A Levels o IBDP, totes les classes i activitats de BSB Nexus estan dissenyades per oferir molt més que la mera excel·lència acadèmica. Ja sigui fomentant la curiositat, desenvolupant l'empatia i resiliència o celebrant la individualitat, l'experiència BSB Nexus suposa el desenvolupament personal de cada alumne/a en el sentit més ampli.

Programa de Lideratge

El Programa de Lideratge de BSB Nexus és un element clau de la nostra oferta educativa i ocupa un lloc central en el compromís de l'escola de preparar l'alumnat per a un món en constant canvi. Cada any, tots/es els/les estudiants poden sol·licitar plaça al programa, que està organitzat per un proveïdor extern especialista en coaching.

CAS

El programa de Creativitat, Activitat i Servei (CAS) és un component obligatori del programa de l'IBDP, i requisit indispensable per obtenir el diploma. Per complir el compromís CAS, oferim una àmplia varietat d'activitats, moltes de les quals estan planificades per fer-se durant l'horari escolar.

STEM

El BSB STEM Centre és un equipament científic d'avantguarda, dotat amb tecnologia d'última generació, que compta amb el suport de tècnics de laboratori especialitzats.

Gràcies a aquest espai, els/les estudiants gaudeixen de les millors instal·lacions per poder preparar-se a consciència per aconseguir l'èxit acadèmic a l'escola, però també per complir amb les expectatives d'estudiar i treballar en qualsevol de les matèries STEM, ja sigui a la universitat o en una carrera professional.

Extracurricular

L'experiència BSB Nexus també inclou un programa complet de Societies gràcies al qual l'alumnat pot participar en una àmplia varietat d'activitats: des d'aprendre oratòria a dissenyar una revista, o convertir-se en un delegat internacional en el programa de simulació Model de les Nacions Unides.

Entre les moltes activitats extraescolars al seu abast, els/les alumnes també tenen l'oportunitat de representar l'escola en diferents esdeveniments esportius —incloent-hi gires esportives— o participar en representacions teatrals, concerts o en el Duke of Edinburgh International Award.

«Els/les estudiants es beneficien d'un excel·lent programa d'orientació per a l'admissió en la universitat que els permet accedir a universitats de prestigi en una varietat de països.»

– The British School of Barcelona, Informe BSO 2021

El Futur al seu Abast

Els resultats acadèmics de l’escola, juntament amb l’èmfasi en el desenvolupament d’hàbits d’aprenentatge i habilitats essencials, fan que els/les alumnes estiguin preparats/des per accedir a les millors universitats del món.

Outstanding achievement

El rendiment acadèmic a BSB Nexus és excel·lent. Els resultats són força superiors a la mitjana nacional tant als A Levels com a l'IBDP. El 2022, una alumna va aconseguir la puntuació màxima al Diploma de l'IB (45 punts).

A més, cada any tenim estudiants que reben els certificats Outstanding Achievement per part dels organismes examinadors per haver assolit en determinades assignatures la nota més elevada entre tots els/les candidats/es d'Espanya o, en ocasions, d'Europa.

Instal·lacions i Ubicació

BSB City Main Campus

Des de Infantil fins a Batxillerat (3-18 anys)

BSB Nexus

Batxillerat (16-18 anys)

Descobreix més sobre

British School of Barcelona

Enquiries :93 707 95 98