Suport i Benestar

Suport i benestar en tot allò que fem

Creiem plenament que l’educació de cada estudiant ha d’estar personalitzada segons les seves fortaleses, necessitats, habilitats i interessos.

Ens preocupem per conèixer cada estudiant de forma individual, cosa que ens permet oferir-los / oferir-les el suport i les cures necessàries perquè siguin capaços / capaces d’assolir el màxim potencial.

El benestar de l’alumnat forma part essencial de tot allò que fem

Suport a l’Aprenentatge

Donem suport a l’alumnat per impulsar-ne l’aprenentatge

Monitorem, mesurem i avaluem amb regularitat el progrés individual de cada estudiant. Això ens permet intervenir a temps quan un alumne / una alumna necessita suport addicional o un enfocament alternatiu per impulsar la seva educació. L’Equip de Suport els / les ajudarà amb l’aprenentatge i els / les oferirà nous reptes, tot identificant aquelles àrees on necessiten més ajuda i usant les fortaleses pròpies com a base per millorar així l’experiència educativa.

Benestar

Un nen / una nena feliç aprèn millor

El benestar emocional i la salut mental no només estan connectats amb l’èxit acadèmic, sinó que els considerem de vital importància perquè els / les alumnes gaudeixin d’una vida plena i feliç. L’objectiu és que tot l’alumnat adquireixin els coneixements necessaris per negociar amb confiança totes aquelles situacions a què hauran de fer front al llarg de la seva trajectòria educativa i més endavant, a la seva vida futura.

Desenvolupament personal

Ens centrem en el desenvolupament integral

L’atenció al desenvolupament personal involucra tota la comunitat educativa i està vinculada intrínsecament al model d’ensenyament de l’escola, tot promovent el desenvolupament personal i social de l’alumnat i fomentant actituds positives. L’objectiu és crear un entorn afectiu i de suport on l’alumnat se sentin amb la seguretat per poder explorar i així desenvolupar les competències necessàries que els permetran tenir èxit en un món que evoluciona tan ràpidament.

Protecció integral

Un lloc segur i acollidor

Protegir la salut, el benestar i els drets de l’alumnat és el nostre deure com a escola.

Oferim un ambient educatiu segur i els equipem amb les eines necessàries per protegir-se, ajudar els / les altres, compartir el que els / les preocupa i sentir-se segurs / segures per expressar les seves opinions.

«Ens encanta l’equip docent i el personal i ens inspira la dedicació, l’atenció i el compromís que demostren.»

– Família de Year 4, Qüestionari Voice of the Parent 2022

Guardó

BSB està acreditat amb el Wellbeing Award for Schools

El gener de 2022, vam rebre el guardó Wellbeing Award for Schools en reconeixement del compromís de l’escola amb el benestar de la nostra comunitat educativa.

Aquest guardó confirma que el benestar forma part de l’ADN de l’escola i que escoltem amb atenció les opinions de la comunitat educativa de BSB (estudiants, famílies, personal) per oferir un enfocament global per a tota l’escola.

British School of Barcelona

Enquiries :93 707 95 98