Itineraris Personalitzats

Garantim una educació personalitzada

A BSB ens assegurem que l'alumnat té la possibilitat d'escollir lliurement el seu itinerari formatiu sempre que sigui possible.

Tot i així, som conscients que, per poder fer aquesta elecció, cal que tant ells/es com les seves famílies rebin el màxim d'informació i suport.

«La planificació del currículum passa per diverses fases per assegurar-ne l'alta qualitat. Tant els alumnes com el professorat i l'equip directiu s'impliquen perquè els estudiants puguin indicar les àrees del seu interès.»

– The British School of Barcelona, Informe BSO 2021

Un enfocament educatiu transdisciplinar

Ens centrem a oferir a l'alumnat més llibertat d'elecció sobre el seu aprenentatge. Això comença a Primària, amb els projectes transdisciplinaris, que permeten interconnectar diferents àrees del currículum per crear connexions entre elles. Això dota l'aprenentatge d’un rigor i sentit reals que animen els/les alumnes a voler continuar aprofundint.

A Years 7 i 8 continuem treballant en aquest enfocament basat en la recerca, tot combinant diverses assignatures en el que anomenem Projectes d'Aprenentatge Integrat.

Aquests fomenten que l'alumnat pensi de manera creativa, adopti una mentalitat oberta i busqui connexions entre les diferents disciplines. Se'ls / se les anima a buscar enfocaments alternatius, a escollir quin rol volen ocupar als seus grups de treball i a prendre decisions sobre els possibles resultats del projecte.

A BSB, tot l'alumnat rep orientació constant per part de l'equip docent, però se'ls / se les anima a pensar de manera autònoma en tot moment. Els beneficis d'aquest enfocament són evidents en totes les assignatures.

Un currículum fet a mida

A partir de Year 8, permetem, i fomentem, que l'alumnat comenci a prendre decisions sobre l'itinerari formatiu que vol cursar.

A Year 9, a més del programa troncal, també els donem la possibilitat d'escollir sis assignatures optatives amb l'objectiu que comencin a pensar què els agradaria continuar estudiant quan arribi el moment de decidir els GCSE.

En oferir-los aquesta flexibilitat, l'alumnat s'implica més a les seves assignatures. Així mateix, els/les estudiants reben tota la informació necessària sobre els tres models d'optatives que poden cursar als GCSE perquè tinguin èxit als exàmens.

Llibertat per triar itinerari a Batxillerat

Per als dos darrers cursos de la seva educació a BSB Nexus, l'alumnat pot triar entre cursar el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IBDP) o els A Levels, i un cop triat un itinerari, encara poden personalitzar més els estudis escollint les assignatures. Els/les estudiants d'IBDP hauran de triar sis assignatures i als A Levels la majoria n'escull quatre.

Som conscients que tenir llibertat d'elecció és fantàstic, però també que ha d'anar acompanyada d'un programa d'orientació de qualitat. El nostre equip de tutors/es, docents i coordinadors/es ofereixen la màxima informació i suport —a més de la flexibilitat necessària sempre que sigui possible— per tal de garantir que l'alumnat està segur i satisfet amb l'itinerari que ha escollit.

Fomentem l'amor per l'aprenentatge

Els hàbits d'aprenentatge de BSB estan dissenyats per assegurar que l'aprenentatge va més enllà dels continguts propis de la matèria. Ja sigui per fomentar l'Organització i la Socialització, o per promoure el Lideratge i la Determinació, planifiquem les classes, les assemblees, les Societies i les activitats extraescolars amb l'objectiu de desenvolupar aquests i altres hàbits i habilitats que resulten de gran utilitat tant a l'escola com a la vida adulta.

El valor que atorguem a la metacognició i al foment de la creativitat i la resiliència fa que l'alumnat consideri l'escola com un lloc on pot prendre el control del seu aprenentatge i desenvolupar una veritable passió per les assignatures i les activitats en què participa.

Resultats excel·lents

Un dels principals resultats d'oferir aquesta llibertat d'elecció i el suport que atorguem a l'alumnat són els resultats excel·lents dels exàmens en tots els cursos: estan molt per sobre de la mitjana nacional i són prova del seu alt nivell de rendiment i progrés.

Cada any, diversos/es estudiants reben certificats per part dels organismes examinadors per aconseguir les notes més elevades en determinades assignatures de tot Espanya o d'Europa.

British School of Barcelona

Enquiries :93 707 95 98