Excel·lència Acadèmica

Oferim reptes i suport per assolir els millors resultats acadèmics

A BSB, el nostre objectiu és que l'aprenentatge sigui molt més que assolir unes notes específiques, però també som conscients que tenim un deure amb l'alumnat i les seves famílies perquè obtinguin les notes més altes que puguin.

Per això, establim unes expectatives elevades, proposem reptes atractius i el nostre equip de desenvolupament acadèmic i personal ofereix consell i suport personalitzat al llarg de tot el procés.

Ensenyar a BSB és un privilegi

L'ambició i les ganes d'aprendre que demostren els nostres estudiants és el que motiva el nostre professorat a cercar sempre la millor manera d'involucrar cada alumne/a perquè aprofundeixi en el seu aprenentatge. La finalitat de les classes no consisteix només a impartir els continguts, sinó a oferir una varietat d'oportunitats educatives que convidin l'alumnat a reflexionar i tenir curiositat per les matèries que estan estudiant.

A mesura que avancen de curs, inevitablement caldrà fer més èmfasi en la preparació dels exàmens oficials, però la nostra visió sobre el que consisteix un ensenyament excel·lent es manté invariable.

Cada estudiant és únic/a

L'equip docent de BSB ajusta l'enfocament i continguts educatius a les necessitats de cada estudiant. Si algun alumne/a té algun tipus de necessitat d'aprenentatge especial, rep el suport del departament de Suport a l'Alumnat i el professorat implementa aquelles estratègies a l'aula per garantir que tota la classe progressa adequadament.

Considerem que els/les alumnes necessiten reptes per avançar, tant si demostren capacitats elevades com si experimenten dificultats amb alguna assignatura. L'equip docent sempre intentarà personalitzar el material i la forma d'impartir-lo per complir així les necessitats de cada estudiant, entenent que es pot accedir a l'aprenentatge de diverses maneres i en diferents moments del procés d'aprenentatge.

«El meu fill ha rebut paraules d'ànim i elogi tant per part de l'equip directiu com dels / de les professors/es, per la qual cosa ha desenvolupat una passió per l'aprenentatge.»

– Família de Year 6, Qüestionari Voice of the Parent 2022

Un currículum atractiu que prepara per al futur

A Infantil, seguim el Curiosity Approach®, una metodologia educativa basada en la investigació i el joc que desperta la curiositat natural dels / de les nen/es i els/les anima a explorar el món que els/les envolta.

A Primària, aquesta metodologia adopta un enfocament basat en la recerca que permet que l'alumnat desenvolupi els hàbits d'aprenentatge principals que formen part del nostre currículum al llarg de tota l'educació a BSB.

A Secundària seguim els continguts excel·lents del Currículum Nacional Anglès, però amb la flexibilitat d'oferir la possibilitat d'obtenir el certificat de l'ESO en finalitzar Year 11.

A BSB, totes les classes s'imparteixen en anglès amb l'excepció de Llengua Castellana i Llengua Catalana, que es cobreixen a tots els nivells, des de principiant fins a nadiu. Així mateix, oferim classes de francès i alemany.

Al final de Year 11, els/les estudiants han de presentar-se a nou o deu exàmens de GCSE, que un cop superats els permetran optar per un dels itineraris de Batxillerat a BSB Nexus: el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IBDP) o els A Levels.

Aquestes qualificacions els faciliten l'accés a universitats de tot el món, incloent-hi les espanyoles.

El Diploma IB s'ofereix actualment a BSB Nexus, a Castelldefels. El Campus BSB City de The British School of Barcelona és un centre candidat* al Programa del Diploma, en procés d'autorització com a Col·legi del Món de l'IB. Els Col·legis del Món de l'IB comparteixen una filosofia comuna -el compromís amb una educació internacional estimulant i d'alta qualitat- que considerem important per a l'alumnat.

* Només els col·legis autoritzats per l'Organització IB poden oferir qualsevol dels seus quatre programes acadèmics: el Programa de l'Escola Primària (PEP), el Programa dels Anys Intermedis (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el Programa d'Orientació Professional (POP). L'estatus de candidatura no garanteix l'obtenció de l'autorització.

Transmetent passió per l'aprenentatge

A BSB compartim una visió de com volem que l'alumnat es desenvolupi acadèmicament; una visió que posa en valor no només l'adquisició de coneixements, sinó també una sèrie d'hàbits d'aprenentatge. El nostre compromís d'aconseguir que cada estudiant dugui a terme un amor per l'aprenentatge de per vida és present en totes les etapes educatives i en tots els nostres campus, cosa que els empodera amb una actitud sana i positiva que els permetrà prosperar tant a l'escola com a la seva vida futura.

Per aconseguir-ho, inculquem la importància de nou Hàbits d'aprenentatge essencials, que formen els fonaments de tots els aspectes de la vida escolar.

Això garanteix que, quan els/les alumnes es graduen, independentment de les seves habilitats, seran joves segurs/es i independents, capaços/es de fer front als reptes que els ofereixi la vida.

BSB Learning Habits

Els Hàbits d’aprenentatge de BSB estan relacionats amb quatre àrees principals: compromís emocional, pensament crític independent, aprenentatge estratègic, i treball en equip.

«La qualitat de l’educació i els excel·lents assoliments acadèmics permeten als estudiants de BSB accedir a universitats tant a Espanya com en diferents països al voltant del món.»

– The British School of Barcelona, Informe BSO 2021

Resultats excel·lents

El rendiment acadèmic a BSB és excel·lent. Els resultats als exàmens de GCSE, IBDP i A Levels se situen per sobre de la mitjana nacional i cada any tenim estudiants que obtenen en determinades assignatures les notes més elevades de tot Espanya i d'Europa.

El 2023, el 46% de totes les puntuacions a A Level van ser d'A*/A, mentre que el 22% d'estudiants van aconseguir una puntuació d'A* o A a totes les assignatures. Aquest curs hem tingut un nombre rècord d'estudiants cursant IB, on la puntuació mitjana ha estat de 34,4 —molt per sobre de la mitjana internacional de 30,24— i el 14% va obtenir 40 punts o més.

Gràcies a aquests resultats acadèmics, juntament amb el nostre èmfasi a desenvolupar hàbits d'aprenentatge i competències essencials per al futur, estem convençuts que l'alumnat està preparat per accedir a les millors universitats de tot el món.

Resultats destacats de 2023

A Levels Highlights

...
46%

de les qualificacions ha estat entre A*-A

...
22%

d'estudiants han obtingut qualificacions d'A* i A en totes les assignatures

...

de les qualificacions en Química han estat A*

IBDP

...

98%

aprovats per al grup d'estudiants d'IB

...

14%

estudiants han obtingut una puntuació superior als 40 punts en totes les assignatures

...

34,4

la puntuació mitjana

(la mitjana mundial és de 30,24)

...

2

estudiants han obtingut 43 de 45 punts

GCSE

...

20%

de les qualificacions ha estat
de 9

...

50%

de totes les qualificacions de Francès i Alemany ha estat de 9

...

50%

de les qualificacions ha estat entre 7 i 9 (A*-A)

...

25%

de totes les qualificacions d'Anglès ha estat de 9

PCE

...

6

els estudiants han aconseguit més del 95% en el seu accés a l'espanyol (PCE)* PCE: Proves de Competències Específiques (requerides per accedir a determinats graus amb elevada demanda a les universitats espanyoles)

Destinacions Universitàries

Els/les nostres alumnes es graduen amb la millor preparació possible per estudiar a universitats de tot el món.

Tot i que ara la majoria escull estudiar al Regne Unit o a Espanya, hem observat un increment en el nombre d'estudiants que decideixen estudiar als Països Baixos. En els darrers anys també han obtingut plaça a moltes altres universitats de països com els Estats Units, França, Itàlia i Alemanya.

El 2023, al voltant del 37% de l'alumnat ha triat continuar els seus estudis al Regne Unit, aconseguint accedir a algunes de les millors universitats del país, com ara Oxford, Cambridge, York, Warwick, Imperial College, King's College, Bristol, Exeter i UCL (University College London).

La situació a Espanya és força similar, ja que el 34% ha optat per romandre a Espanya, obtenint plaça i, en diversos casos, beques en excel·lents universitats públiques i privades del país.

Així mateix, veiem que continua la tendència a l'alça de l'any passat d'un nombre més gran d'estudiants de BSB sol·licitant plaça a universitats dels Països Baixos: un 14% ha aconseguit plaça a les universitats de Groningen, Amsterdam, Delft i Rotterdam, entre d'altres. També tenim un grup d'estudiants que han optat per altres universitats europees, com ara Estocolm, Berlín, Nicòsia i Milà.

Quatre estudiants continuaran els seus estudis a universitats dels Estats Units.

Independentment de la destinació escollida, l'equip d'Orientació Professional està disponible durant tot el curs per ajudar l'alumnat i les seves famílies a realitzar tots els tràmits necessaris i per oferir tota la informació que necessitin per assolir els seus objectius.

Outstanding Learner Awards

Cada any, diversos/es alumnes de BSB reben el reconeixement per part dels organismes examinadors, atorgant-los els anomenats Outstanding Learner Awards per haver obtingut en determinades assignatures les notes més elevades de tot Espanya, de tot Europa o, de vegades, de tot el món.

British School of Barcelona

Enquiries :93 707 95 98