Secundària

Una etapa d’aprenentatge social, emocional i cognitiu excel·lent

El nostre objectiu és que tots/es els/les estudiants de Secundària siguin feliços/ces i que tinguin confiança en si mateixos/es, amb les competències, la mentalitat i la determinació necessàries per tenir èxit i ser capaços/ces de generar un canvi positiu en els/les altres.

Un currículum flexible i multilingüe

A Secundària seguim els excel·lents continguts del Currículum Nacional Anglès, però amb la flexibilitat d'oferir la possibilitat d'obtenir el certificat de l'ESO en finalitzar Year 11.

Totes les classes s'imparteixen en anglès amb l'excepció de Llengua Castellana i Llengua Catalana, que es cobreixen a tots els nivells, des de principiant fins a nadiu. Així mateix, oferim classes de francès i alemany. Al final de Year 11, els/les estudiants han de presentar-se a nou o deu exàmens de GCSE, que un cop superats els permetran optar per un dels itineraris de Batxillerat a BSB Nexus: el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IBDP) o els A Levels.

YEARS 7, 8 & 9

Metodologia 'Mastery'

A Years 7, 8 i 9, els/les estudiants treballen principalment en grups de capacitats mixtes —excepte en Llengua Castellana i Llengua Catalana— i segueixen la metodologia Mastery, que garanteix un nivell de coneixements i de comprensió de les matèries més profund.

A Years 7 i 8, integrem algunes assignatures amb l'objectiu de desenvolupar habilitats d'aprenentatge a partir del treball en projectes i, al final de Year 8, oferim a l'alumnat la possibilitat d'escollir sis assignatures d'entre onze disponibles, que se sumen a les assignatures obligatòries estipulades pel currículum.

YEARS 10 & 11 (GCSE)

Preparació per a GCSE

El nostre programa inclou una àmplia varietat d'assignatures, que intentem que s'ajustin als interessos dels / de les estudiants tan com sigui possible. Creiem que és preferible donar-los un poder de decisió més gran enlloc d'obligar-los a triar d'entre una sèrie rígida de combinacions d'assignatures.

En general els/les nostres estudiants escullen estudiar nou o deu assignatures de GCSE, depenent de si escullen les tres assignatures de ciències per separat (Química, Biologia i Física) o com a Ciències Coordinades, que equival a dos GCSE.

La majoria es presenta a l'examen de GCSE de Llengua Castellana a Year 10, i els/les més hàbils en Matemàtiques acostumen a presentar-se a l'examen GCSE a Year 10 abans de cursar l'assignatura de Matemàtiques Avançades a Year 11.

Inclús si no impartim una assignatura a l'escola, intentem facilitar a l'alumnat la possibilitat de presentar-se a exàmens d'altres assignatures, com ara Rus o Xinès.

«A Secundària, l'escola ofereix blocs d'assignatures optatives que es basen en les eleccions de l'alumnat, i així garanteix el millor resultat per a cada grup d'estudiants.»

– The British School of Barcelona, Informe BSO 2021

Oferim suport i reptes per triomfar en un món canviant

Desenvolupament Personal

L'Educació Secundària va més enllà de la mera excel·lència acadèmica. Ja sigui fomentant la curiositat, desenvolupant l'empatia i la resiliència, o celebrant la individualitat, totes les activitats de l'escola estan pensades per ampliar el desenvolupament personal de la millor manera possible.

Hàbits d’Aprenentatge de BSB

Els hàbits d'aprenentatge de BSB estan dissenyats per assegurar que l'aprenentatge va més enllà dels continguts propis de la matèria. Ja sigui per fomentar l'Organització i la Socialització, o per promoure el Lideratge i la Determinació, planifiquem les classes, les assemblees, les Societies i les activitats extraescolars amb l'objectiu de desenvolupar aquests i altres hàbits i habilitats que són de gran utilitat tant a l'escola com a la vida adulta.

Alfabetizació Digital

Tots/es les/les estudiants reben un dispositiu digital propi: un iPad a Years 7 i 8, i un portàtil a partir de Year 9. A l'escola fem servir Microsoft Teams i Office 365 com a eines per millorar la nostra oferta educativa i perquè els/les estudiants aprenguin a ser cada cop més competents amb la tecnologia a mesura que passen de curs.

Societies i Activitats Extraescolars

Els dimecres a la tarda duem a terme un complet programa de Societies, que inclou sessions de tota mena: des d'esports entre Houses a la preparació del musical de l'escola, classes de debat i fins i tot un curs de psicologia per a principiants.

«BSB equipa els/les estudiants amb tot allò que necessiten no només acadèmicament, sinó també emocionalment i en qüestió de desenvolupament personal.»

– Mare de Year 8, Qüestionari Voice of the Parent 2022

Outstanding Achievement

La ràtio de rendiment acadèmic està per sobre de la mitjana nacional a totes les etapes educatives de l'escola i en particular els resultats dels exàmens de GCSE són més que positius. Els resultats del 2022 demostren que, de mitjana, el nostre alumnat va obtenir més de mig punt per sobre de les previsions inicials després de les proves de referència realitzades a l'inici de Year 10 a totes les assignatures.

Cada any, un grup d'estudiants de BSB rep certificats per haver assolit en determinades assignatures les notes de GCSE més elevades de tot Espanya, de tot Europa i, de vegades, de tot el món.

Instal·lacions i Ubicació

BSB City Main Campus

Des de Infantil fins a Batxillerat (3-18 anys)

BSB Castelldefels

Infantil, Primària i Secundària (3-15 anys)

Descobreix més sobre

British School of Barcelona

Enquiries :93 707 95 98