Quotes

La nostra prioritat és el futur del teu fill / de la teva filla

Unir-se a BSB vol dir entrar a formar part d’una comunitat educativa compromesa que fomenta la creativitat i la curiositat en una cultura de suport i nous reptes. Amb l’ajuda d’un equip docent i instal·lacions excepcionals, un complet currículum i tecnologia didàctica d’avantguarda, ajudarem el teu fill / la teva filla a assolir el màxim potencial i el/la prepararem per a les exigències d’un món en constant canvi.

Tenim quotes transparents i diferents opcions de pagament. Les taules següents indiquen què està inclòs en les quotes i què no. Oferim una sèrie de serveis opcionals (operacionals, educatius, esportius i lúdics) que requereixen pagaments addicionals. Les quotes es cobren mensualment.

Si tens alguna pregunta sobre quotes o pagaments, no dubtis a posar-te en contacte amb l’Equip d’Admissions.

Les quotes inclouen:

Les quotes no inclouen:

Curs 2024-2025

Quotes escolars per a BSB Sitges, BSB Castelldefels, BSB Nexus

 Quota de Matrícula (pagament únic i no reemborsable): 3 200 €


Pre-Nursery (només al campus BSB Sitges)

EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
DIES
2Pre-Nursery (només a BSB Sitges)5 815 €

7 100 €

5 200 €

7 550 €
3 dies

4 dies

5 mig dies

5 dies
Inclou: Ensenyament, Dinar i berenar, Servei de guarderia (matins a partir 8.30h), Material escolar, Llibres, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar.

Infantil

EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
DIES
3Nursery8 315 €

10 400 €

7 300 €

11 200 €
3 dies

4 dies

5 mig dies

5 dies
4Reception11 200 €5 dies
Inclou: Ensenyament, Dinar i berenar, Servei de guarderia (matins a partir 8.30h), Material escolar, Llibres, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar.

Primària

EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
5
6
Year 1
Year 2
12 820 €
Inclou: Ensenyament, Dinar i berenar, Material escolar, Llibres, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar
EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
7Year 315 300 €
8
9
10
Year 4
Year 5
Year 6
15 450 €
Inclou: Ensenyament, Dinar i berenar, Material escolar, Llibres, Dispositius 1-a-1 i EdTech, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar

Secundària

EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
11
12
Year 7
Year 8
16 950 €
Inclou: Ensenyament, Dinar, Material escolar, incloent-hi llicències per a llibres de text online, Dispositius 1-a-1 i EdTech, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar
EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
13Year 915 200 €
14
15
Year 10
Year 11
15 950 €
Inclou: Ensenyament, Material escolar, incloent-hi llicències per a llibres de text online, Dispositius 1-a-1 i EdTech, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar

Batxillerat

EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
16Year 12 - A Level17 800 €
16Year 12 - IB18 300 €
17Year 13 - A Level17 800 €
17Year 13 - IB18 300 €
Inclou: Ensenyament i Programa preuniversitari, Material escolar, incloent-hi llicències per a llibres de text online, Dispositius 1-a-1 i EdTech, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar

Curs 2024-2025

Quotes escolars per a BSB City

 Quota de Matrícula (pagament únic i no reemborsable): 3 200 €


Infantil

EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
3
4
Nursery
Reception
12 200 €
Inclou: Ensenyament, Dinar i berenar, Servei de guarderia (matins a partir 8.30h), Material escolar, Llibres, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar

Primària

EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
5
6
Year 1
Year 2
14 100 €
Inclou: Ensenyament, Dinar i berenar, Material escolar, Llibres, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar
EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
7Year 316 750 €
8
9
10
Year 4
Year 5
Year 6
16 850 €
Inclou: Ensenyament, Dinar i berenar, Material escolar, Llibres, Dispositius 1-a-1 i EdTech, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar

Secundària

EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
11
12
13
Year 7
Year 8
Year 9
18 375 €
14
15
Year 10
Year 11
19 400 €
Inclou: Ensenyament, Dinar, Material escolar, incloent-hi llicències per a llibres de text online, Dispositius 1-a-1 i EdTech, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar

Batxillerat

EDAT
CURS
QUOTA ANUAL
16
17
Year 12
Year 13
18 900 €
Inclou: Ensenyament i Programa preuniversitari, Material escolar, incloent-hi llicències per a llibres de text online, Dispositius 1-a-1 i EdTech, Assegurança escolar, Assegurança de continuïtat escolar

Vegeu/Descarregueu Quotes Escolars 2024-2025:

Informació important:

British School of Barcelona

Enquiries :93 707 95 98