Primària

Una educació innovadora i creativa

Prenem com a punt de partida el Marc Regulador d'Educació Infantil (EYFS Framework) per dissenyar el Currículum Nacional Anglès que impartim a Primària de forma innovadora i creativa. Volem que cada estudiant gaudeixi d'un itinerari formatiu personalitzat que l'ajudi a assolir l'èxit acadèmic.

Currículum

Un model educatiu basat en la investigació

A l'hora de planificar el currículum, el nostre equip docent es basa en els resultats d'estudis internacionals i de pràctiques excel·lents per tal d’elaborar un model educatiu basat en la recerca.

Per fer-ho, ens hem inspirat en docents de referència com ara Steiner, Montessori, Berger, entre d‘altres. Aquest sistema permet a l'alumnat desenvolupar els principals hàbits d'aprenentatge que inculquem al llarg de tota l'educació a BSB.

El nostre objectiu és interconnectar les diferents àrees del currículum per crear vincles específics que permetin a l'alumnat aprofundir en l’aprenentatge, en dotar-lo d’un rigor i sentit reals. Com l'enfocament està basat en la investigació, l'alumnat explora conceptes que els permet de comprendre millor el món que els envolta.

L'equip docent fa un seguiment detallat del progrés de l'alumnat amb una sèrie de metodologies d'avaluació que permeten personalitzar encara més l'aprenentatge i garantir-ne l'èxit. Això pot incloure suport individualitzat addicional amb l'ajuda del nostre Equip de Suport a l'Alumnat altament qualificat.

Impartim el currículum íntegrament en anglès, a excepció de les classes de Llengua Castellana i Llengua Catalana. Els/les estudiants que necessiten suport addicional en incorporar-se a l'escola es beneficien també del nostre programa d'Anglès com a Llengua Estrangera (EAL).

«L'escola és extremadament atenta amb els més petits / les més petites i la forma com els/les introdueixen a l'anglès és increïble. També ens encanten les expectatives acadèmiques que fan que els nens / les nenes s'esforcin per assolir el seu màxim potencial.»

– Família de Years 1 i 5, Qüestionari Voice of the Parent 2022

Alfabetizació digital

Integrem EdTech a totes les àrees de l'escola

Tot i que estem completament immersos/es en l'era digital, com a docents fem tot el possible per integrar la tecnologia a l'escola de forma controlada i només quan sigui necessària.

El nostre programa de ciutadania digital comença amb l'alumnat més jove i avança al llarg de totes les etapes educatives. La seguretat en línia és una prioritat estratègica de tota la comunitat educativa, i ens esforcem perquè tant el personal, les famílies i l'alumnat aprenguem junts/es en aquest món tecnològic que evoluciona tan ràpidament.

Tot i que l'alumnat té accés a dispositius mòbils a Infantil i Key Stage 1, els docents en planifiquen l'ús de manera puntual i amb un propòsit específic. A Key Stage 2, tot l'alumnat rep el seu propi iPad individual que passa a formar part del seu kit de recursos educatius. Animem els/les estudiants a utilitzar aquests dispositius per ampliar i millorar el seu aprenentatge, tot evitant-ne un ús innecessari que podria entorpir el progrés educatiu.

En passar a Key Stage 3, substituïm els iPads per portàtils, i ens adaptem així a les necessitats del currículum de Secundària.

Extraescolars

Un programa extracurricular dinàmic i per a tots els gustos

Oferim una variada selecció d'activitats extracurriculars que complementen i milloren el currículum, i ofereixen a l'alumnat la possibilitat d’explorar les seves passions i adquirir noves competències.

Per exemple, aquells/es estudiants que vulguin millorar el seu castellà o les seves habilitats com a periodistes poden inscriure's al Magazine Club o al Blogging Club.

Per als / a les que vulguin millorar el pensament estratègic i lògic, el Club d'Escacs és l'activitat perfecta.

I per a aquells/es que gaudeixin de l'activitat física, els oferim una varietat d'esports, com l'skate o el llit elàstic; així mateix, aprofitem els nostres acords amb els centres i clubs esportius de la zona local per complementar la nostra oferta amb classes de natació, pàdel o tenis.

També oferim el programa Junior Duke Award a Key Stage 2 per preparar l'alumnat per a l'International Award més avançat de Secundària.

Els clubs tenen lloc durant l'hora de dinar i després de la jornada lectiva i disposem d'una gran varietat a tots els nostres campus.

Lideratge

Visió de lideratge per inspirar el canvi positiu

El lideratge és un dels principals hàbits d'aprenentatge que impartim al nostre alumnat. A Primària, el lideratge consisteix a «tenir una visió per inspirar un canvi positiu».

Oferim oportunitats per desenvolupar aquesta àrea de manera molt activa. Per exemple, l'alumnat disposa de llocs i responsabilitats específics a cada aula. Tenim mini coordinadors/es a KS1 per ajudar en les assemblees i celebracions.

Totes les classes des de Year 1 fins a Year 6 tenen representants al Consell Estudiantil, on adopten un paper molt actiu en el desenvolupament de la vida escolar.

A Year 6 oferim una varietat més àmplia d'oportunitats de lideratge, des de Capitans de les Houses a Coordinadors de Benestar. Els/les representants són elegits/des a través d’un procés ben rigorós. A mesura que s'acosten a Year 6, tots/es els/les alumnes aspiren a assolir algun d’aquests prestigiosos càrrecs.

«El nostre fill està guanyant en confiança i no para de progressar cada any. Gràcies a la dedicació dels professors / de les professores, sent una veritable passió per l'aprenentatge.»

– Família de Year 4, Qüestionari Voice of the Parent 2022

Equip Docent

Un equip docent apassionat i inspirador

Tot l'equip docent està format per parlants nadius d'anglès, altament qualificats i especialistes en diferents àrees que complementen el nostre currículum. També tenim un equip docent d'idiomes que imparteix el currículum de Llengua Castellana i Llengua Catalana, i que treballa conjuntament amb els/les professors/es de classe quant a formació, desenvolupament i planificació del currículum, tot fomentant un enfocament pedagògic compartit. A més a més, tenim especialistes de música i Educació Física amb àmplia formació, que imparteixen classe a totes les classes de Primària.

Per tal d’enriquir encara més el currículum, al llarg del curs col·laborem amb l'equip de Secundària per oferir experiències de valor en diferents assignatures.

Així mateix, tenim personal docent amb formació específica en els programes Beach School i Forest School, cosa que ens permet d’aprofitar al màxim l'àrea natural que envolta l'escola, des de la muntanya fins al mar.

Instal·lacions i Ubicació
img
BSB City - Barcelona

Des de Infantil fins a Batxillerat
(3-18 anys)

img
BSB Sitges

P2, Infantil i Primària (2-11 anys)

img
BSB Castelldefels

Infantil, Primària i Secundària
(3-16 anys)

Descobreix més sobre

British School of Barcelona

Enquiries :93 707 95 98