A Levels

Advanced Level Examinations (A Levels)

El Currículum Britànic és un programa molt personalitzat que permet a l’alumne escollir les assignatures que més li interessin.

Advanced Level (A Levels) és un programa de certificació britànic basat en l’elecció de determinades assignatures. Està reconegut per les universitats de tot el món com a sistema d’accés als diferents graus universitaris. L’ensenyament en aquesta etapa és especialitzada i en més profunditat que en els (I) GCSE. L’accés a la universitat depèn de les notes obtingudes a A Level juntament amb els resultats obtinguts en (I)GCSE.

En aquesta etapa, els alumnes han de cursar un mínim de quatre A Levels (incloent-hi Llengua Castellana), amb molt poca restricció sobre quines assignatures poden triar. La majoria dels exàmens tenen lloc en finalitzar Year 13.

Les notes són entre A * i E. Per accedir a la Universitat es requereixen bones qualificacions en 3 assignatures.

Les assignatures ofertes són:

 • Art
 • Biologia
 • Estudis d’Empresa
 • Química
 • Informàtica
 • Teatre
 • Economia
 • Literatura Anglesa
 • Francès
 • Further Maths (Matemàtiques Avançades)
 • Geografia
 • Alemany
 • Història
 • Tecnologia de la Informaciò
 • Matemàtiques
 • Física
 • Polítiques
 • Psicologia